Go directly to content
Skoleoppsett i møtesal Store O - Thon Hotel Storo
1 / 3

Bankettoppsett

Banquet at Thon Hotel Storo
2 / 3
Banquet table details at Thon Hotel Storo
3 / 3
Thon Hotel Storo

Storosalen part 2

Size: 244 m² Ceiling height: 3.9 metres

Room features

Theatre

200 persons

Classroom

160 persons

Banquet

140 persons