Betingelser

Aftalebetingelser for Visma Advanced/Executive.

Aftalens parter

1.1

Aftalen indgås på vegne af Visma Indkøbssamarbejde mellem Thon Hotels, herefter kaldet Leverandør og Kunden. Med Kunden menes moderselskab og datterselskaber med mere end 50 % ejerandel. Med leverandør menes de til enhver tid deltagende hoteller i Thon Hotels.

1.2

Kunden skal benytte Leverandør som foretrukken leverandør af hotelservice.

1.3

En sammenfatning af aftalens fordele og parternes forpligtelser er beskrevet i denne aftale.

Aftalens karakter

2.1

Denne aftale omfatter rabatter på både overnatning og kurser og konferencer.

2.1.1

Overnatning – aftalen har en dynamisk prisstruktur, dvs. at prisen varierer afhængig af efterspørgsel, ugedag og tidspunkt for bestilling. I denne kontrakt vil den til enhver tid gældende normalpris for overnatning gælde som udgangspunkt for aftalepris med rabat. Prisen er defineret for en person pr. døgn i standard værelsestype inklusive morgenmad.

2.1.2

Kursus og konference – aftalen har en dynamisk prisstruktur, dvs. at prisen varierer afhængig af efterspørgsel, ugedag og tidspunkt for bestilling. I denne kontrakt vil den til enhver tid gældende normalpris på kursus- og konferencepakker gælde som udgangspunkt for pakkepris med rabat. Rabatten gælder for dagpakker og helpensionspakker på samtlige hoteller, der tilbyder dette.

Pris og betalingsbetingelser

3.1

Visma Indkøbssamarbejdet har forhandlet konkurrencedygtige priser på baggrund af en forventet volumen på op til 500 værelsesdøgn pr. Kunde på Leverandørens hoteller.

3.2

For overnatning på Leverandørens hoteller i Norge og Sverige gælder aftaleprisen for én person pr. værelse pr. døgn. Morgenmad er inkluderet i prisen.

3.3

3.3.1

Overnatning – aftalepriserne for overnatning gælder for individuelle rejsende. Leverandøren benytter dynamisk prissætning for sine hoteller. Den er baseret på marked, efterspørgsel og tid for reservation og kan ændre sig dagligt. For Visma Advanced/Executive gives der fra 12-22 % rabat på Leverandørens normale prisniveauer (Flex A til Flex H) afhængig af tid for reservation.

Tidsintervaller

Visma Advanced/Executive

← 4 dage

12 %

5-12 dage

19 %

13 →

22 %

Fra 4 dage og frem til ankomstdagen får du 12 % rabat på dagens aktuelle pris med fuld fleksibilitet vedrørende ændringer og annullering af overnatningen frem til kl. 16 på ankomstdagen.

Fra 5 - 12 dage før ankomst får du 19 % rabat på dagens aktuelle pris. Du opnår også fleksibilitet vedrørende ændringer og annullering af overnatningen frem til kl. 16.00 på ankomstdagen.

Frem til 13 dage før ankomst får man 22 % rabat på dagens aktuelle pris. Du opnår også fleksibilitet vedrørende ændringer og annullering af overnatningen frem til kl. 16.00 på ankomstdagen.

Kunden kan frit reservere, hvilken pristype der til enhver tid er tilgængelig. Bemærk at særlige betingelser kan gælde ved reservation af andre pristyper end aftalepris.

3.3.2

Kursus og konference – aftalepriserne på kurser og konferencer gælder for alle Thon-hoteller, der tilbyder dagpakker og helpensionspakker. Denne rabat gives kun til grupper på mere end 10 personer. For Visma Advanced/Executive gives der 10 % rabat fra Leverandørens normale prisniveauer på dagpakker og helpensionspakker (DP KK 1-9 og HP KK 1-9). Kunden får dermed 10 % rabat på dagens aktuelle pakkepris.

3.4

For at opnå rabatterne i forbindelse med overnatning på Visma Advanced/Executive skal bestillingerne afgives via Vismas portal www.fordelbedrift.no eller via thonhotels.no.

For at få fordelene, der er knyttet til kursus og konference-rabatten på Visma Advanced/Executive skal forespørgslen sendes til følgende adresse: eller rettet til den Account Manager du har kontakt med hos Thon Hotels. Du kan også kontakte Thon Hotels Servicecenter på +47 815 52 400 for bestilling. Vores dedikerede kursus- og konferenceteam vil hurtigt vende tilbage til dig med et konkret tilbud med rabat.

3.5

Leverandør accepterer de normale betalings- og kreditkort (Amex, Visa, MasterCard og Diners). Betaling af værelser skal ske direkte til hotellet, og gæsten er personligt ansvarlig for sin regning.

3.6

Ved ændringer i offentlige afgifter som fastsættes uden for Leverandørens kontrol, vil priserne oplyst i denne aftale blive justeret tilsvarende. Leverandøren forbeholder sig retten til og vil gennemføre en prisjustering den 1. januar hvert år. Ændringer vil også blive annonceret på "Min side", som du kan komme ind på via Vismas portal eller på thonhotels.no.

3.7

Priserne oplyst i denne aftale er inklusive moms.

3.8

Priserne for overnatning eller kursus og konference er ikke provisionsberettigede. Når et rejsebureau eller PCO er involveret i kursus- og konference-forespørgslen, gælder rabatten på 10 % ikke.

Registrering og statistik

4.1

Ved registrering som Visma Advanced/Executive-kunde hos Thon Hotels modtager du et velkomstbrev med detaljer om bestilling af overnatning og kurser og konferencer. Du modtager din egen kundekode og vil kontinuerlig kunne følge din statistik på "Min side", som du kan komme ind på via Vismas portal www.fordelbedrift.no eller på thonhotels.no. Statistikken indeholder antal værelsesdøgn, logiomsætning samt gennemsnitspris pr. år.

Kursus- og konferencestatistik kan ikke ses på "Min side", men det kan din kontaktperson i Visma Indkøbssamarbejdet eller Thon Hotels bistå dig med.

Information

5.1

Kunden forpligter sig til at informere om aftalen internt i virksomheden, om fordele og betingelser samt at henvise til aftalen i virksomhedens rejsepolicy. Den tildelte kundekode skal benyttes ved bestilling af overnatning og kurser og konferencer.

Bestilling/afbestilling og bonusprogram

6.1 

Bestilling og afbestilling af overnatning kan ske via Vismas portal www.fordelbedrift.no og thonhotels.no. Bestillinger kan også afgives via Thon Hotels Service Senter på +47 815 52 400. Ved bestilling via andre kanaler end dem, der er beskrevet her, vil aftalens fordele ikke kunne opnås. Bestilling af kursus og konference skal ske via eller rettet til den Account Manager du har kontakt med hos Thon Hotels.

6.2

Leverandør tilbyder Kundens ansatte medlemskab af loyalitetsprogrammet Thon DISCOVERY. Se flere oplysninger på "Min side" på thonhotels.no.

6.3

Værelse kan ikke garanteres tilgængelig fra Leverandør før tidligst kl. 15.00 på ankomstdagen. Hvis ankomst efter kl. 16.00 ikke er aftalt og garanteret for, har hotellet ret til at annullere bestillingen. Afbestilling af værelse kan ske indtil kl. 16.00 på ankomstdagen. Bestiller er økonomisk ansvarlig for garanterede ubenyttede værelser (no show). Udtjekning på afrejsedag skal ske før kl. 12.00, hvis ikke andet er aftalt. Hvis fristen for udtjekning ikke overholdes, kan Kunden blive opkrævet for et ekstra døgn.

6.4

Egne afbestillingsfrister gælder for kurser og konferencer, og disse betingelser står i alle konferencekontrakter, der indgås mellem Leverandør og Kunde.

Fortroligt

7.1

Alle oplysninger på vegne af Visma Indkøbssamarbejde fra Leverandør til Kunden i forbindelse med denne aftale forbliver Leverandørens ejendom. Disse oplysninger må ikke videreformidles af Kunden til andet end at opfylde aftalens forudsætninger uden Leverandørens samtykke.

Opsigelse af aftalen

8.1

Denne aftale kan opsiges uden varsel af begge parter i aftaleperioden, hvis:

  • en part indstiller sine betalinger, indleder gældsforhandlinger efter loven, træder i likvidation eller bliver erklæret konkurs.
  • en part har begået væsentlige brud på aftalen.

8.2

I aftaleperioden har aftalen en gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder. Eventuel opsigelse af aftalen skal ske skriftligt.

8.3

Hvis Kunden opsiger sit medlemskab hos Visma Indkøbssamarbejdet, forpligter Kunden sig til at informere Leverandør om dette, og aftalen er ikke længere gyldig.

8.4

Uforudsete hændelser (Force Majeure) uden for Thon Hotels eller hotellernes kontrol (strejke, lockout, brand, manglende leverancer osv.) giver begge parter ret til at hæve aftalen uden erstatningspligt.

Aftalens løbetid

9.1

Denne aftale løber fra aftalens indgåelse og så længe I er Kunder under Visma Indkøbssamarbejde.

Aftalen er gemt på "Min side" og kan nås via Vismas portal www.fordelbedrift.no og thonhotels.no.

Aftalen træder i kraft, når disse betingelser er accepteret, og fra det tidspunkt Leverandøren har modtaget denne accept.

Brug firmaaftale

Dette giver dig adgang til aftalepriser, der er tilgængelige.

Indtast venligst firmanavn.
Indtast venligst aftalenummer.