Gehe direkt zum Inhalt
Selskapsoppsett i Store festsal
1 / 5
Selskapsoppsett i Store festsal
2 / 5
Dekket bord i Store festsal på Hotel Bristol
3 / 5
Dekket bord i Store festsal på Hotel Bristol
4 / 5
Dekket bord med flygel i bakgrunnen i store festsal på Hotel Bristol
5 / 5
Hotel Bristol

Store Festsal

Ausstattung

Zimmerausstattung

Empfang

200 Personen