Conference room at Thon Hotel Storo
1 / 3

Conference room

Møterom i klasseromoppsett
2 / 3
Møterom i gruppeoppsett på Thon Hotel Storo
3 / 3
Thon Hotel Storo

Besprechungsraum 2

Fläche: 68 m² Raumhöhe: 3,3 m

Zimmerausstattung

Parlamentarisch

40 Personen

Theater

60 Personen

U-Form

26 Personen

Boardroom

22 Personen