1 / 4
2 / 4
3 / 4
2 / 4
Oppervlak: 62 m² Hoogte: 2,5 meter

Eigenschappen van de kamer

Bioscoop

60 personen

Klaslokaal

42 personen

U-tafel

24 personen