Oppervlak: 105 m² Hoogte: 2,5 meter

Eigenschappen van de kamer

Bioscoop

90 personen

Klaslokaal

62 personen

U-tafel

22 personen