Ga rechtstreeks naar inhoud
Pen, papier en snoepje op een schrijftafel in een vergaderruimte
Thon Hotel Horten

Groepsruimte 2

Groepsruimte 2 is geschikt voor werken in groepjes of brainstomen.

Faciliteiten

Eigenschappen van de kamer

Vergadertafel

8 personen