Skoleoppsett i møtesal Store O - Thon Hotel Storo
1 / 3

Bankettoppsett

Banquet at Thon Hotel Storo
2 / 3
Banquet table details at Thon Hotel Storo
3 / 3
Thon Hotel Storo

Storosalen deel 2

Oppervlak: 244 m² Hoogte: 3,9 m

Eigenschappen van de kamer

Bioscoop

200 personen

Klaslokaal

160 personen

Banket

140 personen