Oppervlak: 153 m²

Faciliteiten

  • Projector
  • Scherm/monitor
  • Geluidsinstallatie
  • Draadloze microfoon
  • Draadloos netwerk

Eigenschappen van de kamer

Bioscoop

168 personen

Klaslokaal

120 personen

U-tafel

40 personen

Banket

88 personen