Ga rechtstreeks naar inhoud
Thon Hotel Polar

Ringvassøya

Faciliteiten

Eigenschappen van de kamer

Klaslokaal

42 personen

Bioscoop

60 personen

U-vormige tafel

20 personen