Ga rechtstreeks naar inhoud
Thon Hotel Polar

Ringvassøya

Faciliteiten

Eigenschappen van de kamer

Klaslokaal

36 personen

Bioscoop

48 personen

U-vormige tafel

18 personen