Foto van de hoek van een bed. Aan beide zijden staat een nachtkastje met een lamp.

Larger double room with king size bed. Uniquely furnished in Gustavian style, with muted colours and a separate seating area. For two people.
IsAvailable
Points
0,00
OrderByAmount
79228162514264337593543950335,00
ExternalBookingUrl
https://reservations.hotelkungstradgarden.se/76535?hotelID=76535&languageid=16&discount=THON
OpenInNewTabOrWindow
RoomName
Queen Superior