Foto van de hoek van een bed. Aan beide zijden staat een nachtkastje met een lamp.

Suite with double bed and two bathrooms. The rooms have either two bedrooms, or one bedroom and one living room. The living room has a fold-out bed. For 1–3 people.
IsAvailable
Points
0,00
OrderByAmount
79228162514264337593543950335,00
ExternalBookingUrl
https://reservations.hotelkungstradgarden.se/76535?hotelID=76535&languageid=16&discount=THON
OpenInNewTabOrWindow
RoomName
Small Juniorsuite