Ga rechtstreeks naar inhoud

Voorwaarden

Voorwaarden in de overeenkomst voor Thon Business Deal.

De partijen in de overeenkomst

1.1

Business Deal is een samenwerking tussen Thon Hotels en First Hotels, waarbij wij meer dan 120 hotels in Noorwegen, Zweden, Denemarken, België, Nederland en Spanje aanbieden.

1.2

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Thon Hotels en u als klant. Met de Klant wordt bedoeld moedermaatschappij en dochterondernemingen met eigendomsaandeel van minstens 50% of een gedefinieerde inkooporganisatie.

1.3

Een samenvatting van de voordelen van de overeenkomst en de verplichtingen van de partijen vindt u in deze overeenkomst.

Prijs- en betalingsvoorwaarden

2.1

De vermelde prijzen zijn gebaseerd op een verwacht volume van maximaal 500 overnachtingen in onze hotels.

2.2

Voor overnachting in Thon Hotels in Noorwegen en Zweden geldt de overeengekomen prijs per kamer per nacht. Ontbijt is inbegrepen in alle hotels in Noorwegen en Zweden.

2.3

De prijzen volgens de overeenkomst gelden voor individuele reizigers. Thon Hotels maakt gebruik van een dynamische prijsstelling voor zijn hotels, waardoor de prijzen dagelijks kunnen veranderen. Voor Business Deal geldt tot 15% korting op de prijzen van Thon Hotels en tot 21% korting op die van First Hotels. Daarmee kunnen er afwijkingen voorkomen tussen de laagste niveaus van de normale prijs en de prijs volgens de Business Deal-overeenkomst. Het staat de Klant vrij om een prijstype te reserveren dat op dat moment beschikbaar is. Denk eraan dat er speciale voorwaarden kunnen gelden bij het reserveren van andere prijstypes dan de overeengekomen prijs. 

Voor het boeken van groepen of conferenties gelden eigen voorwaarden. Boekingen van meer dan 10 kamers worden als groep beschouwd.

Aantal dagen van boeken tot aankomst Korting Beperkingen
0-11 dagen 12% Geen
12 dagen of meer 15% Geen

Voor hotels in België en Nederland is er een vaste korting van 10%.

2.4

Om van de voordelen die aan Business Deal zijn gekoppeld, te profiteren, moeten alle reserveren lopen via thonhotels.com.

2.5

Thon Hotels accepteert de meest gebruikte betaalkaarten en creditcards (Amex, Visa, MasterCard en Diners). De kamer moet rechtstreeks aan het hotel worden betaald en de gast is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn rekening.

2.6

Wanneer overheidsheffingen, die buiten de controle van de Thon Hotels om worden vastgesteld, worden gewijzigd, zullen de prijzen die in deze overeenkomst worden genoemd, dienovereenkomstig worden bijgesteld. Thon Hotels behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen en zal dit op 1 januari van elk jaar doen.

2.7

De prijzen in deze overeenkomst zijn inclusief btw. De prijzen geven geen recht op commissie.

Samenwerking en follow-up

3

Indien de klant volume levert boven hetgeen is overeengekomen, zal Thon Hotels contact opnemen met de klant om de samenwerking een vervolg te geven en verder te ontwikkelen.

Informatie

4.1

De Klant verplicht zich om binnen zijn eigen bedrijf informatie te geven over de overeenkomst en over de voordelen en voorwaarden daarvan alsook om in het reisbeleid van het bedrijf naar de overeenkomst te verwijzen. De boekingscodes die de klant via deze overeenkomt heeft gekregen, moeten bij boeken worden gebruikt.

Boeken/reserveren en bonusprogramma

5.1

Thon Hotels biedt de medewerkers van de klant deelname aan het loyaliteitsprogramma aan. Ga voor meer informatie a.u.b. naar Thon DISCOVERY.

5.2

De beschikbaarheid van een kamer in Thon Hotels kan niet eerder worden gegarandeerd dan 15.00 uur op de dag van aankomst. Indien aankomst na 16.00 uur niet is afgesproken en deze niet is gegarandeerd, heeft het hotel het recht de boeking te annuleren. Een kamer kan worden geannuleerd tot 16.00 uur op de dag van aankomst. De persoon die de boeking heeft gedaan, is financieel verantwoordelijk voor gegarandeerde, niet-benutte kamers (no show). Uitchecken op de dag van vertrek moet plaatsvinden vóór 12.00 uur, tenzij anderszins is overeengekomen. Als de Klant zich niet aan deze uitchecktijd houdt, dan kan hem een extra nacht in rekening worden gebracht.

Vertrouwelijkheid

6.1

Alle informatie die door Thon Hotels in verband met deze overeenkomst aan de Klant wordt verstrekt, blijft eigendom van Thon Hotels. Zonder toestemming van Thon Hotels mag dergelijke informatie niet door de Klant worden doorgegeven voor doeleinden anders dan de naleving van de voorwaarden van deze overeenkomst.

Opzeggen van de overeenkomst

7.1

Deze overeenkomst kan met onmiddellijke ingang door beide partijen worden opgezegd indien:
- een partij zijn betalingen opschort, een verzoek tot schuldsanering indient, in liquidatie gaat of failliet wordt verklaard.
- een partij op wezenlijke punten contractbreuk heeft gepleegd.

7.2

Gedurende de looptijd van de overeenkomst heeft de overeenkomst een wederzijdse opzegtermijn van 3 maanden. Een eventuele opzegging van de overeenkomst moet schriftelijk plaatsvinden.

7.3

Onvoorziene gebeurtenissen (Force Majeure) buiten de controle van Thon Hotels of de hotels om (stakingen, lock-outs, brand, ontbrekende leveringen, enz.) geven beide partijen het recht om de overeenkomst zonder vergoedingsverplichting op te zeggen.

De duur van de overeenkomst

8.1

Deze overeenkomst is van kracht vanaf het moment van afsluiten tot het moment van opzeggen.

De overeenkomst treedt in werking zodra deze voorwaarden zijn goedgekeurd en vanaf het moment dat Thon Hotels deze goedkeuring heeft ontvangen.