Villkor

Avtalsvillkor för Visma Advanced/Executive.

Avtalsparter

1.1

Avtalet ingås på uppdrag av Visma Innkjøpssamarbeid mellan Thon Hotels, hädanefter kallad Leverantören, och Kunden. Med Kund avses moderbolag och dotterbolag med mer än 50  % ägarandel. Med Leverantör avses de hotell som vid varje given tidpunkt ingår i Thon Hotels.

1.2

Kunden måste använda leverantören som den föredragna leverantören av hotelltjänster.

1.3

En sammanfattning av avtalets fördelar och parternas skyldigheter beskrivs i detta avtal.

Avtalets beskaffenhet

2.1

Detta avtal omfattar rabatter på boende, inklusive frukost.

2.1.1

Boende – avtalet har en dynamisk prisstruktur, vilket innebär att priset varierar baserat på efterfrågan, veckodag och tidpunkten för bokningen. För detta avtal gäller alltid ordinarie pris på boende som utgångspunkt för ett rabatterat avtalspris. Priset avser en person per dag i standardrum inklusive frukost.

2.1.2

Kurser och konferenser – avtalet har en dynamisk prisstruktur, vilket innebär att priset varierar baserat på efterfrågan, veckodag och tidpunkten för bokningen. För detta avtal kommer gällande ordinarie pris på kurser och konferenspaket att gälla som utgångspunkt för ett rabatterat paketpris. Rabatterna gäller för dagspaket och helpensionspaket på alla hotell som erbjuder detta.

Priser och betalningsvillkor

3.1

Visma Innkjøpssamarbeid har förhandlat fram konkurrenskraftiga priser utifrån en förväntad volym på upp till 500 vistelsedygn per Kund på Leverantörens hotell.

3.2

För boende på Leverantörens hotell i Norge och Sverige gäller avtalspriset för en person per rum och dag. Frukost ingår i priset.

3.3

3.3.1

Boende – avtalspriserna för boende gäller för enskilda resenärer. Leverantören använder sig av dynamisk prissättning på sina hotell. Den baserar sig på marknad, efterfrågan och tidpunkten för bokningen, och kan komma att ändras på daglig basis. För Visma Advanced/Executive ges 12-22 % rabatt på Leverantörens ordinarie prisnivåer (Flex A till Flex H), beroende på tidpunkten för bokningen.

Tidsintervaller

Visma Advanced/Executive

← 4 dagar

12 %

5-12 dagar

19 %

13 →

22 %

Från 4 dagar och fram till ankomstdagen får du 12% rabatt på aktuellt pris med full flexibilitet gällande ändringar och avbokning av boendet fram till kl. 16.00 på ankomstdagen.

Från 5–12 dagar före ankomst får du 19 % rabatt på aktuellt pris. Du erbjuds även flexibilitet vad gäller ändringar och avbokning av boendet fram till kl 16.00 på ankomstdagen.

Fram till 13 dagar före ankomst får du 22 % rabatt på aktuellt pris. Du erbjuds även flexibilitet vad gäller ändringar och avbokning av boendet fram till kl 16.00 på ankomstdagen.

Kunden kan fritt boka den priskategori som finns tillgänglig vid respektive bokningstillfälle. Observera att särskilda villkor kan gälla vid bokning av andra priskategorier än avtalspriset.

3.3.2

Kurser och konferenser – avtalspriset på kurser och konferenser gäller för samtliga Thon-hotell som erbjuder dagspaket och helpensionspaket. Denna rabatt lämnas endast till grupper på mer än 10 personer. För Visma Advanced/Executive ges 10-15 % rabatt på Leverantörens ordinarie prisnivåer på dagspaket och helpensionspaket (DP KK 1-9 og HP KK 1-9). Kunden får därmed 10 % rabatt på aktuellt paketpris.

3.4

För att erhålla boenderabatterna inom ramen för Visma Advanced/Executive-avtalet måste bokningen göras via Vismas portal www.fordelbedrift.no eller via thonhotels.no.

För att erhålla förmånerna som är knutna till kurs- och konferensrabatten inom ramen för Visma Advanced/Executive-avtalet måste förfrågan skickas till följande adress: eller ställas till den Account Manager du har kontakt med på Thon Hotels. Du kan även kontakta Thon Hotels Servicecenter på21 49 69 00 för bokning. Vårt dedikerade kurs- och konferensteam återkommer till dig inom kort med ett konkret och rabatterat erbjudande.

3.5

Leverantören accepterar de vanligaste betalnings- och kreditkorten (Amex, Visa, MasterCard och Diners). Betalning av rum ska ske direkt till hotellet och gästen är personligt ansvarig för sin hotellnota.

3.6

I händelse av ändringar av offentliga avgifter som fastställts utanför Leverantörens kontroll kommer de priser som anges i detta avtal att justeras i enlighet med detta. Leverantören förbehåller sig rätten att göra, och kommer att genomföra, en prisjustering den 1 januari varje år. Ändringar kommer även att annonseras på "Min sida", vilken du når via Vismas portal eller från thonhotels.no.

3.7

Priserna som anges i detta avtal inkluderar moms (MVA).

3.8

Priserna på boende, kurser och konferenser är inte provisionsgrundande. När en resebyrå eller PCO är inblandad i kurs- och konferensförfrågan gäller inte 10 % rabatt.

Registering och statistik

4.1

Vid registrering som Visma Advanced/Executive-kund hos Thon Hotels kommer du att få ett välkomstbrev med information om bokning av boende, kurser och konferenser. Du kommer att få en egen kundkod och kommer kontinuerligt kunna följa din statistik på "Min sida", vilken du når via Vismas portal www.fordelbedrift.no eller från thonhotels.no. Statistiken kommer att omfatta antalet hotellnätter, logikostnader samt genomsnittlig kostnad per år.

Kurs- och konferensstatistik kommer inte att synas på "Min sida", men detta kan din kontaktperson på Visma Innkjøpssamarbeidet eller Thon Hotels hjälpa dig med.

Information

5.1

Kunden förbinder sig att informera om avtalet, dess förmåner och villkor internt på företaget, samt att länka till avtalet i företagets resepolicy. Tilldelad kundkod ska användas vid bokning av boende, kurser och konferenser.

Bokning/Avbokning och bonusprogram

6.1 

Bokning och avbokning av boende kan göras via Vismas portal www.fordelbedrift.no och på thonhotels.no. Bokningar kan även göras via Thon Hotels Servicecenter på 815 52 400. Vid bokning genom andra kanaler än de som nämns här, kommer avtalets förmåner inte kunna uppnås. Bokning av kurser och konferenser måste göras via eller ställas till den Account Manager du har kontakt med på Thon Hotels.

6.2

Leverantören erbjuder Kundens anställda medlemskap i lojalitetsprogrammet Thon DISCOVERY. Ytterligare information hittar du på "Min sida" på thonhotels.no.

6.3

Leverantören kan inte garantera att rum finns tillgänliga förrän tidigast kl. 15.00 på ankomstdagen. Om ankomst efter kl. 16.00 inte avtalats och garanterats för, har hotellet rätt att annulera bokningen. Avbokning av rum kan ske fram till kl. 16.00 på ankomstdagen. Den som bokar är ekonomiskt ansvarig för outnyttjade rum (no show) som man garanterat för. Utcheckning på avresedagen ska ske innan kl. 12.00 om inte annat avtalats. Om tidsfristen för utcheckning inte hålls kan Kunden komma att debiteras för ett extra dygn.

6.4

För kurser och konferenser gäller separata avbokningsvillkor och dessa framgår av respektive konferensavtal som ingås mellan Leverantören och Kunden.

Konfidentiellt

7.1

All information som upprättas av Visma Innkjøpssamarbeid från Leverantören till Kunden i samband med detta avtal förblir Leverantörens egendom. Utan Leverantörens samtycke får sådan information inte lämnas vidare av Kunden i annat syfte än att uppfylla villkoren i avtalet.

Uppsägning av avtalet

8.1

Detta avtal kan sägas upp omedelbart av båda parter under avtalsperioden om:

  • någon av parterna skulle ställa in sina betalningar, inleda företagsrekonstruktion i enlighet med gällande lag, träda i likvidation eller försättas i konkurs.
  • någon av parterna har gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott.

8.2

Under avtalsperioden har parterna en ömsesidig uppsägningstid på 3 månader. Eventuell uppsägning av avtalet måste ske skriftligen.

8.3

Om Kunden säger upp sitt medlemskap hos Visma Innkjøpssamarbeid är Kunden skyldig att informera Leverantören om detta, och avtalet är då inte längre giltigt.

8.4

Oförutsedda händelser (Force Majeure) utanför Thon Hotels eller hotellens kontroll (strejk, lockout, brand, uteblivna leveranser etc.) ger båda parter rätt att säga upp avtalet utan ersättningsplikt.

Avtalets varaktighet

9.1

Detta avtal löper från det att avtalet ingås, och så länge du är Kund under Visma Innkjøpssamarbeid.

Avtalet finns sparat på "Min sida", vilken kan nås via Vismas portal www.fordelbedrift.no och från thonhotels.no.

Avtalet träder i kraft när dessa villkor har accepterats och från det att Leverantören erhållit denna accept.

Använd företagsavtal

Detta ger dig tillgång till avtalspriser där sådana är tillgängliga.

Vänligen ange företagsnamn.
Vänligen ange avtalsnummer.