Styrelserumsmöblering för 10 personer
Yta: 32 m²

Rumsegenskaper

Styrelsebord

10 personer

Styrelsebord