Lyst og moderne møterom. Alle med vindu mot parkering, med mulighet for skjerming med gardiner. Nytt AV-utstyr i alle rom.

Rumsegenskaper

Styrelsebord

20 personer

Styrelsebord

Klassrum

56 personer

Klassrum

Bio

60 personer

Bio

Fest

72 personer

Fest