Penna, papper och karameller på skrivbord i möteslokal
Hotel Horten

Grupprum 1

Grupprum 1 passar till en liten grupp som vill samlas runt bordet.

Rumsegenskaper

Styrelsebord

8 personer

Styrelsebord