Penna, papper och karameller på skrivbord i möteslokal
Hotel Horten

Grupprum 2

Grupprum 2 är perfekt för grupparbete och idékläckning.

Rumsegenskaper

Styrelsebord

8 personer

Styrelsebord