Penna och papper

Faciliteter

  • Trådløst nettverk
  • Smartboard

Rumsegenskaper

Styrelsebord

10 personer

Styrelsebord