Bord och stolar i Lille Festsal på Hotel Bristol i Oslo
Hotel Bristol

Lille Festsal

Rumsegenskaper

Fest

30 personer

Fest