Sittgrupp mitt i Mauriske Ballsal på Hotel Bristol i Oslo
Hotel Bristol

Mauriske Ballsal

Rumsegenskaper

Fest

40 personer

Fest