Faciliteter

  • Flipover
  • Lysdimmer
  • Skjøteledninger
  • Dagslys

Rumsegenskaper

Styrelsebord

8 personer

Styrelsebord