Ett ljust och trivsamt mötesrum med möjlighet till styrelsemöblering.

Yta: 28 m²

Rumsegenskaper

Styrelsebord

12 personer

Styrelsebord