Ett ljust och trivsamt mötesrum med möjlighet till styrelserumsmöblering

Yta: 28 m²

Rumsegenskaper

Styrelsebord

10 personer

Styrelsebord