Vårt största mötesrum med plats för 40 personer.

Yta: 72 m²

Rumsegenskaper

Styrelsebord

25 personer

Styrelsebord

U-bord

25 personer

U-bord

Mottakelse

40 personer

Mottakelse

Klassrum

30 personer

Klassrum

Bio

40 personer

Bio