Mötesrum och konferensrum Søya med klassrumsmöblering på Hotel Surnadal

Rumsegenskaper

U-bord

26 personer

U-bord

Klassrum

34 personer

Klassrum

Bio

60 personer

Bio

Styrelsebord

20 personer

Styrelsebord