Mötesrum med klassrumsmöblering
Thon Hotel Polar

Ringvassøya

Rumsegenskaper

Bio

66 personer

Bio

Klassrum

48 personer

Klassrum

U-bord

26 personer

U-bord

Styrelsebord

16 personer

Styrelsebord