Mötesrum med styrelserumsmöblering

Rumsegenskaper

Styrelsebord

10 personer

Styrelsebord