Sekretesspolicy för Olav Thon Gruppen

Din integritet är viktig för oss inom Olav Thon Gruppen och vi är måna om att skydda personuppgifternas integritet, tillgänglighet och sekretess. All behandling av personuppgifter inom Olav Thon Gruppen ska följa gällande dataskyddsbestämmelser, inklusive GDPR och personuppgiftslagen.

Denna sekretessplicy ger kompletterande information om vilka personuppgifter som samlas in, hur uppgifterna samlas in och vilka rättigheter du har när det gäller personuppgifter som är registrerade hos oss.

Personuppgiftsansvarig

Olav Thon Gruppen AS bestämmer syftet med behandlingen av personuppgifter och vilka medel som ska användas för de olika bolagen där Olav Thon Gruppen AS har en ägarandel på 50 % eller mer (hädanefter gemensamt kallade Olav Thon Gruppen). Det är därför vår bedömning att det är Olav Thon Gruppen AS som är att betrakta som personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom Olav Thon Gruppen, se översikt nedan. Det administrativa och operativa ansvaret för efterlevnad av dataskydd inom Olav Thon Gruppen är delegerat till Thon Holding AS. Ansvaret för den dagliga uppföljningen av vår efterlevnad av dataskyddsbestämmelserna har delegerats till dataskyddssamordnare inom Olav Thon Gruppen.

Vår behandling av personuppgifter

Olav Thon Gruppen behandlar personuppgifter i följande huvudsyften:

Drift av köpcentrum

För att kunna driva våra köpcentra är det nödvändigt att behandla personuppgifter kopplade till hyresgäster, inklusive namn och kontaktuppgifter på kontaktpersoner hos hyresgäster, och namn på anställda som är registrerade i IT-systemen för att registrera daglig omsättning, samt personuppgifter som behandlas som ett led i våra kontrollåtgärder, såsom väktartjänster.

Hyra av kommersiella fastigheter

I samband med uthyrning av kommersiella fastigheter är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter som namn och kontaktuppgifter till kontaktpersoner hos hyresgäster.

Uthyrning och försäljning av fastigheter

För att kunna ingå eller fullgöra avtal om uthyrning eller försäljning av fastigheter är det nödvändigt för oss att behandla bland annat namn, kontaktuppgifter, personnummer, kreditupplysningar (för uthyrning), familjeförhållanden/civilstånd m.m.

Drift av hotell

För att kunna administrera hotellbokningar, kurser och konferensbokningar samt erbjuda hotellboende till våra gäster är det nödvändigt för oss och våra samarbetspartners att behandla bland annat namn, adress, födelsedatum, uppgifter om boendet (hotellnamn, rumsnummer, pris, betalsätt, antal dygn, antal gäster osv.), passnummer (endast för gäster med registrerad adress i utlandet) och arbetsgivare (för boende i regi av företagsavtal).

Hotellavtal

För att kunna ingå och uppfylla hotellavtal är det nödvändigt att behandla personuppgifter som namn och kontaktuppgifter till kontaktperson(er) hos kund. Detta gäller kunder från både offentlig och privat sektor.

För att kunna fullgöra hotellavtal behöver vi lagra personuppgifter för kontaktpersoner hos kunder med avtal med en löptid på 1-5 år.

THON+

THON+ är THON Hotels förmånsprogram där medlemmar får bonus och rabatter på hotellboende och utvalda restauranger i Oslo. För att kunna fullgöra avtalet är det nödvändigt för oss att behandla bland annat namn, kontaktuppgifter, språk, valuta, detaljer om boendehistorik (se ovan) samt eventuella preferenser som du har uppgett.

Kundtjänst

Olav Thon Gruppen erbjuder olika former av kundsupport för att kunna hjälpa våra kunder i situationer där det behövs. För att tillhandahålla denna tjänst kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att identifiera dig och felsöka på ditt konto.

Alla revisionsloggar som sparas i syfte att tillhandahålla supporttjänster kommer att raderas när syftet har uppnåtts. All annan information som rör klagomål som du kan ha registrerat hos oss kommer att lagras i 10 år för att vi ska kunna efterleva rättigheter som du kan ha enligt konsumentlagstiftningen.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter i supportsyfte är av juridiskt intresse, våra juridiska skyldigheter och ditt godkännande av eventuella medlemsvillkor.

Kundklubbar för köpcentrum

Vart och ett av våra köpcentrum har en kundklubb där medlemmar får erbjudanden och nyhetsbrev skickade till sig via e-post eller SMS. För att kunna fullgöra detta avtal är det nödvändigt att behandla bland annat namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kön och födelsedatum. Vi använder oss av automatisk uppslagning från Link Mobility AS, genom Eniro AS, för att underlätta registreringen. Dessutom kan medlemmarna välja att registrera intressen, antal barn och barnens ålder.

Thon wifi

Vi erbjuder gratis wifi i våra köpcentrum och hotell. För att kunna använda dig av denna tjänst är det nödvändigt för oss att behandla bland annat IP-adress, MAC-adress och telefonnummer.

Parkeringserbjudande (Time Park)

När du kör in i och ut ur våra parkeringsanläggningar tar vi en bild av registreringsskylten på ditt fordon. Vi använder bilderna samt uppgifter om tid och plats för när dessa är tagna för att kunna beräkna parkeringsavgiften. Om det inte föreligger någon avgift vid utfarten raderas bilderna efter utkörningen. Om det föreligger betalningsskyldighet raderas bilderna först när avgiften betalats eller kravet på annat sätt bortfaller. Kameran registrerar inte personer som befinner sig inne i fordonet. På webben har du möjlighet att hitta parkeringar nära dig. För att kunna tillhandahålla denna tjänst behöver vi information om din plats. För eventuella klagomål har vi ett onlineformulär. Om du motsätter dig en beräknad parkeringsavgift eller en kontrollsanktion kommer vi att behandla de personuppgifter som du lämnar i klagomålet. Detta omfattar vanligtvis förarens namn och adress. Dessutom kan det finnas ytterligare information om förare och andra personer i din motivering till klagomålet och i eventuell dokumentation som du bifogar. Time Park samlar in information om vem som äger fordonet från fordonsregistret.

Ditt presentkort

I betallösningen till DittGavekort.no samarbetar vi med Nets, Evry och Microlog, och vi behöver personuppgifter om dig för att vi ska kunna leverera denna tjänst. Vi använder dina personuppgifter för att kunna leverera tjänsten och supportera produkten efter att den har levererats. Informationen som sparas vid genomförande av köp är e-postadress. Detta för att vi ska kunna skicka ett kvitto på ditt köp. Namn och adress för att vi ska kunna skicka presentkort till dig per post, och telefonnummer för att vi ska kunna skicka en aktiveringskod för säker leverans av presentkort.

Marknadsföring

Liksom de flesta andra företag har vi ett intresse av att marknadsföra våra tjänster. Om vi har en befintlig kund/medlemsrelation med dig kommer vi att skicka relevant information om våra tjänster. Detta kan exempelvis vara utskick av inbjudningar till evenemang, information om aktuella kampanjer, nyhetsbrev, medlemstidningar m.m. Du kan när som helst avregistrera dig från dessa frågor genom att mejla till .

Marknadsföring kommer att baseras på ditt eventuella samtycke.

För att kunna marknadsföra våra tjänster är det nödvändigt för oss att behandla uppgifter om namn och kontaktuppgifter. Dessutom kan du själv uppdatera din medlemsprofil med intressen och preferenser.

Testmiljö och utveckling

Vi vill erbjuda stabila, säkra och användarvänliga IT-system. Dessutom är det viktigt att IT-systemen innehåller korrekta data. Av den anledningen testar och utvecklar vi våra IT-system för att kunna fullfölja detta berättigade intresse. Vi strävar efter att ha anonyma testmiljöer, men i vissa fall kan det vara nödvändigt för oss att använda riktiga personuppgifter för testning. Vi kommer i så fall att säkerställa tillfredsställande informationssäkerhet, inklusive åtkomsthantering, radering och eventuell pseudonymisering.

Webbplatser och appar

Vi använder en rad formulär på våra webbplatser och i våra mobilappar. I vissa fall lagras informationen i CMS, men i de allra flesta fall vidarebefordras den till vårt CRM-system eller aktuell kontaktperson. Det ska vara tydligt markerat i varje formulär vad informationen används till och vi kommer inte att använda personuppgifter för vidare marknadsföring såvida det inte finns given möjlighet och inhämtat samtycke till detta.

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små bitar av data i form av text eller siffror som lagras lokalt på din dator när du besöker webbplatsen. Vi använder oss av cookies för att bland annat få information om hur många som besöker olika sidor, hur länge besöket varar, vilka webbplatser användarna kommer ifrån och vilka webbläsare som används. Detta är information som används för intern statistik och för att förbättra webbplatsen och din användarupplevelse. Uppgifterna behandlas i avidentifierad form, vilket innebär att vi inte kan spåra de uppgifter vi samlar in till enskilda användare.

Genom att besöka våra domäner samtycker du samtidigt till att vi använder cookies. Om du vill inaktivera användningen av cookies kan du göra det i inställningarna i din webbläsare. Observera att det kan leda till en sämre användarupplevelse om du inaktiverar cookies.

I våra appar använder vi spårningsverktyg för att spåra beteende och navigering samt för att samla in information om på vilken typ av mobila enheter appen används. Vi samlar även in information om användning och enheter i samband med uppföljning av felmeddelanden. Utöver detta bestämmer användaren själv behörigheter för appen på sin telefon.

Här kan du läsa mer om hur vi använder cookies.

Olav Thon Gruppen lagrar information om vilka sökord användarna använder i vårt CMS och i Google Analytics. Syftet med lagringen är att förbättra vårt informationsutbud. Det är endast sökorden som sparas och de kan inte kopplas till annan information om användarna, såsom IP-adresser.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen eller de skyldigheter vi har enligt lag. Till exempel ålägger bokföringslagen oss att spara detaljerad köphistorik i fem år.

Vidare raderar vi dina personuppgifter om du ber oss göra det, såvida vi inte har rättslig grund eller lagstadgad skyldighet att fortsätta spara uppgifterna.

Får andra tillgång till dina personuppgifter?

Vi kommer endast att dela dina personuppgifter med andra företag i Olav Thon Gruppen i den mån det är nödvändigt för att sköta den dagliga driften. Eftersom THON Holding ansvarar för det administrativa arbetet inom Olav THON Gruppen innebär detta att personuppgifter som behandlas av THON Hotels, däribland THON+, och THON Eiendom, inklusive kundklubbarna samt Time Park, kommer att delas med THON Holding. Utöver detta kommer personuppgifter om hotelldrift och THON+ att delas med de bolag som ligger under THON Hotels. Den rättsliga grunden för detta är berättigat intresse i och med att vi vill effektivisera vår verksamhet och kunna erbjuda våra gäster bästa möjliga service.

Obetalda fordringar kommer att skickas vidare till inkassobolag. Vidare kommer vi att dela dina personuppgifter med offentliga myndigheter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

Utöver detta kommer vi inte att dela dina personuppgifter med andra företag om du inte samtycker till detta.

Informationssäkerhet

Vi tar informationssäkerhet på allvar och har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifters integritet och tillgänglighet. Tillgången till dina personuppgifter är begränsad till anställda som har ett behov av denna åtkomst. Vi kommer att utbilda anställda och tredje parter i förekommande fall för att främja medvetenhet om Olav Thon Gruppens policyer och rutiner för skydd av personuppgifter.

Användning av databehandlare

Vi anlitar andra företag, konsulter eller entreprenörer för att utföra tjänster för vår räkning. Det är en god hjälp för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster. Det kan till exempel vara så att vi anlitar databehandlare i följande syften:

  • att hantera reklam, annonsering, kommunikation, infrastruktur och IT-tjänster;
  • personifiera och optimera tjänsten;
  • behandla kreditkortstransaktioner eller andra betalningsmetoder,
  • erbjuda kundservice,
  • analysera och förbättra data (inklusive uppgifter om användarnas interaktion med tjänsten),
  • att behandla och administrera konsumentundersökningar

Olav Thon Gruppen ingår databehandlingsavtal med alla företag som behandlar personuppgifter för vår räkning. Våra databehandlare kan inte behandla dina personuppgifter på något annat sätt än vad som överenskommits med oss ​​och beskrivs i denna integritetspolicy.

Var lagras dina personuppgifter?

Personuppgifter som behandlas av Olav Thon Gruppen lagras som regel på servrar i Norge och Europa. Vi lagrar inte personuppgifter i länder utanför EU/EES. Personuppgifter som behandlas i samband med THON+ lagras på leverantörens servrar i Frankfurt.

Rättigheter

Du har rätt att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter eller begränsa den behandling som gäller dig. Under vissa förutsättningar har du även rätt att invända mot behandlingen samt rätt till dataportabilitet. Du kan dessutom när som helst återkalla eventuella samtycken till behandling av dina personuppgifter.

Du har också rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling som har rättsverkan, eller på liknande sätt i betydande grad, påverkar dig.

Frågor eller begäran om tillgång till information som har registrerats om dig kan riktas till eller, om tillämpligt, till Thon Holding AS, PB 489 Sentrum, 0105 Oslo.

Om du anser att vi behandlar personuppgifter i strid med lagstiftningen kan du vända dig till Datainspektionen ().

Dataskyddsombud

Olav Thon Gruppen har utsett ett särskilt dataskyddsombud som bistår med vägledning så att personuppgifter behandlas på ett bra sätt och i enlighet med regelverket. Om du har några frågor eller invändningar mot Olav Thon Gruppens behandling av personuppgifter är du välkommen att mejla till dataskyddsombudet på .

Ändringar:

Om vi gör ändringar i denna sekretesspolicy kommer ändringarna att publiceras på denna webbplats 14 dagar innan de verkställs.