Rapport

Olav Thon-koncernens rapport om samhällsansvar för 2020.