Vilkår for brug af Thon Wifi

Thon Wifi er navnet på en tjeneste, som giver kunder og besøgende på Olav Thon Gruppens hoteller, indkøbscentre og erhvervsejendomme adgang til at oprette forbindelse til og benytte trådløst netværk. Det er gratis at bruge Thon Wifi.

Olav Thon Gruppen (herefter forkortet OTG) værner om dit privatliv, når du benytter vores tjenester. Derfor har vi udarbejdet en politik for, hvordan dine personoplysninger skal behandles og beskyttes.

Sådan bruger du Thon Wifi

For at kunne benytte Thon Wifi skal du registrere dit mobilnummer i løsningen. Enkelte steder får du tilsendt en unik kode, som du skal benytte for at kunne logge på. Disse oplysninger anonymiseres og slettes efter den valgte indlogningstid. Du vælger selv, hvor længe du ønsker at have adgang til tjenesten. Standard er 24 timer, men du kan også vælge 7 eller 30 dage. Indlogningstiden vil løbende blive forlænget med det valgte tidsinterval ved aktiv brug af Thon Wifi på tværs af OTG's lokationer.

Hvad bruger vi personoplysninger til i Thon Wifi?

Personoplysninger bruges til at administrere din adgang til Thon Wifi og internettet. Desuden bruger vi din enheds unikke adresse til statistik. Disse oplysninger anonymiseres og slettes efter 24 timer (standard) eller efter 7 eller 30 dage, hvis dette er valgt som indlogningstid.

Registrering af IP- og Mac-adresse (enheds-ID)

IP- og Mac-adresse benyttes til identifikation af den enhed, der bruges til at oprette forbindelse til Thon Wifi. Når du opretter forbindelse til Thon Wifi, vil din IP- og Mac-adresse kunne identificeres. Oplysninger vil blive gemt i det valgte tidsinterval efter sidste log ind.

Generelt om Thon Wifi

Thon Wifi er en gratis tjeneste og service for de kunder eller brugere, som besøger de steder, hvor Thon Wifi er installeret. Alle brugere af Thon Wifi må påregne, at der i perioder ikke kan oprettes forbindelse til Thon Wifi, eller at forbindelsen kan være ustabil. Det samme gælder båndbredde og generel brugeroplevelse. Den enkelte bruger vil ikke få besked om vedligeholdelse af Thon Wifi.

OTG er ikke ansvarlig for den enkeltes brug af internettet, applikationer eller tjenesters funktionalitet ved brug af Thon Wifi eller andre forhold som følge af den enkeltes brug af Thon Wifi.

Enhver form for ulovlig brug af Thon Wifi, enten direkte eller indirekte, kan føre til politianmeldelse af den enkelte bruger.

Adgang til oplysningerne

For at sikre at vores behandling af oplysninger foregår på en sikker måde, er det kun nogle få godkendte personer hos OTG og hos leverandøren, som har adgang til oplysninger i Thon Wifi. Adgangen til oplysninger er sikret med adgangskontrol.

Ansvar for databehandling

Thon Holding AS er ansvarlig for den kommercielle drift, udvikling og anvendelse af data internt i OTG. Hos Thon Holding AS er det den daglige leder, som har det overordnede ansvar for den kommercielle del av Thon Wifi. Endvidere er det daglige ansvar uddelegeret til markedsdirektøren for OTG. Olav Thon Gruppen AS er behandlingsansvarlig.

Den tekniske løsning til Thon Wifi leveres af Netnordic AS. Netnordic er databehandler og ansvarlig for den tekniske infrastruktur, teknisk dataindhentning og den tekniske lagring og overførsel af data, personoplysninger og brugerdata. Hos Netnordic er det den daglige leder, som har det overordnede ansvar for den tekniske del af Thon Wifi. Endvidere er det daglige ansvar uddelegeret til den datacenteransvarlige i Netnordic.

Personoplysninger Hvis du som bruger vil have indsigt i, hvilke personoplysninger der er indsamlet om dig i tilknytning til Thon Wifi, kan du få dette oplyst ved at rette henvendelse til kundeservice via e-mail:

Databeskyttelsesrådgiver

Olav Thon Gruppen har udpeget sin egen databeskyttelsesrådgiver, som bistår med råd og vejledning for at sikre, at personoplysninger bliver korrekt behandlet og i overensstemmelse med de gældende regler.

Har du nogen spørgsmål om eller indsigelser mod Olav Thon Gruppens behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail til databeskyttelsesrådgiveren på e-mailadresse .