Seminare und Konferenzen

Thon Partner Elgstua

Elgkua møterom med klasseromsoppsett på Elgstua Hotell
Møterom med klasseromoppsett
Møterom med klasseromsoppsett på Elgstua Hotell
Møterom med styre-bord soppsett på Elgstua Hotell
Møterom med klasseromsoppsett på Elgstua Hotell

Meetingräume

Elgpost 1

10

Elgpost 2

10

Elgpost 3

10

Elgpost 4

10

Elgkalven

40
70
100
56

Elgkua

60
100
150
88

Elgoksen

80
170
250
160

Elgstuene

44
26

Bis oben