#LikeMuligheter

Thon Hotels er offisiell partner av verdiprosjektet Like Muligheter som skal gi bedre rammebetingelser for jenter i Idretts-Norge.

Grace Bullen, Amalie Juel og Maren Lundby

Med verdiprosjektet Like Muligheter går utøvere, særforbund og samarbeidspartnere sammen for å sikre jenter like gode rammebetingelser som gutter i idretten.

Amalie Iuel, Maren Lundby og Grace Bullen blir ambassadører for Like Muligheter med Thon Hotels som støttespiller.

- Vi er stolte over å være Like Muligheter-ambassadører. Dette er et godt og viktig initiativ og det er positivt at flere krefter går sammen for å utjevne forskjellene i idretten, sier Amalie luel, Maren Lundby og Grace Bullen.

Ambassadørene vil som en del av Like Muligheter delta på grasrotaktiviteter, klubbesøk og seminarer. I tillegg vil de fronte temaet gjennom kampanjer og i sosiale medier.

- Vi ønsker å bidra til at jenter og kvinner i bredde- og toppidretten får like muligheter som gutta til å drive med idretten sin. Målet er at Like Muligheter er starten på en nasjonal dugnad som skal bidra til økt satsing på jenter i alle idretter, sier konserndirektør Morten Thorvaldsen i Thon Hotels.

- Vi er ett av verdens mest likestilte land. Da må også idretten gi samme muligheter til kvinner som til menn. Som både idretts- og likestillingsminister stiller jeg sterke forventninger til idretten om å levere på likestilling. Det innebærer også at sponsorer motiveres og "pushes" til å sponse kvinnelige idrettsutøvere på lik linje med herreidretten. Jeg vil rette en stor takk til dere som står bak dette initiativet, som sammen med andre prosjekter trekker i riktig retning. Kultur– og likestillingsminister Abid Raja

Fakta om Like Muligheter

  • Verdiprosjektet skal jobbe for konkrete endringer i idretten og med på prosjektet er Norges Bryteforbund, Norges Friidrettsforbund og Norges Skiforbund (hopp).
  • Thon Hotels, LO og Coop er samarbeidspartnere og støtter prosjektet med midler i perioden 2021 – 2023. Midlene øremerkes tiltak for jenter i idretten.
  • Som en del av verdiprosjektet etableres en styringsgruppe som setter seg konkrete mål som like treningsfasiliteter, støtteapparat og konkurransemuligheter for jenter som gutter.

Relaterte artikler

Sonderpreis

Um sich anzumelden geben Sie bitte den Firmennamen und den Firmencode ein.

Bitte geben Sie den Namen des Unternehmens ein.
Bitte geben Sie Ihre Vertragsnummer ein.