Grace Bullen, Amalie Juel og Maren Lundby

#LikeMuligheter

Thon Hotels er offisiell partner av verdiprosjektet Like Muligheter som skal gi bedre rammebetingelser for jenter i Idretts-Norge.

Med verdiprosjektet Like Muligheter går utøvere, særforbund og samarbeidspartnere sammen for å sikre jenter like gode rammebetingelser som gutter i idretten.

Amalie Iuel, Maren Lundby og Grace Bullen blir ambassadører for Like Muligheter med Thon Hotels som støttespiller.

- Vi er stolte over å være Like Muligheter-ambassadører. Dette er et godt og viktig initiativ og det er positivt at flere krefter går sammen for å utjevne forskjellene i idretten, sier Amalie luel, Maren Lundby og Grace Bullen.

Ambassadørene vil som en del av Like Muligheter delta på grasrotaktiviteter, klubbesøk og seminarer. I tillegg vil de fronte temaet gjennom kampanjer og i sosiale medier.

- Vi ønsker å bidra til at jenter og kvinner i bredde- og toppidretten får like muligheter som gutta til å drive med idretten sin. Målet er at Like Muligheter er starten på en nasjonal dugnad som skal bidra til økt satsing på jenter i alle idretter, sier konserndirektør Morten Thorvaldsen i Thon Hotels.

- Vi er ett av verdens mest likestilte land. Da må også idretten gi samme muligheter til kvinner som til menn. Som både idretts- og likestillingsminister stiller jeg sterke forventninger til idretten om å levere på likestilling. Det innebærer også at sponsorer motiveres og "pushes" til å sponse kvinnelige idrettsutøvere på lik linje med herreidretten. Jeg vil rette en stor takk til dere som står bak dette initiativet, som sammen med andre prosjekter trekker i riktig retning. Kultur– og likestillingsminister Abid Raja

Fakta om Like Muligheter

  • Verdiprosjektet skal jobbe for konkrete endringer i idretten og med på prosjektet er Norges Bryteforbund, Norges Friidrettsforbund og Norges Skiforbund (hopp).
  • Thon Hotels, LO og Coop er samarbeidspartnere og støtter prosjektet med midler i perioden 2021 – 2023. Midlene øremerkes tiltak for jenter i idretten.
  • Som en del av verdiprosjektet etableres en styringsgruppe som setter seg konkrete mål som like treningsfasiliteter, støtteapparat og konkurransemuligheter for jenter som gutter.

Relaterte artikler