Fjeld og højsletter i Rondane Nationalpark

Hotel i Otta

Otta er et naturligt knudepunkt mellem Oslo og Trondheim, med Rondane Nationalpark som nærmeste nabo.