Om Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen er ejet af Olav Thon Stiftelsen, og arbejder hovedsagelig inden for ejendoms- og hotelvirksomhed.

Olav Thon Gruppen havde i 2022 driftsindtægter på 12,184 mio. kroner og beskæftigede 2.703 medarbejdere. Gruppen består af det to divisioner Thon Eiendom og Thon Hotels.

Thon Eiendom

Thon Eiendom er markedsførende i Norge inden for ejendomme med 99 indkøbscentre og ca. 500 erhvervsejendomme. I ejendoms-divisionen indgår et børsnoterede selskab Olav Thon Eiendomsselskap ASA. Pr. 1. januar 2017 var lejeindtægtsniveauet 5,3 milliarder NOK. Handelsejendomme udgør den største post i ejendomsporteføljen med 67 %. Kontor 14 % og hotel 12 % og øvrige ejendomme udgør 7 %.

Geografisk fordeler ejendomsporteføljen sig med 50 % i Oslo-regionen, 20 % i øvrige storbyer i Norge, 16 % i øvrige byer i Norge og 14 % i udlandet.

Thon Eiendoms indkøbscenterportefølje består af:

Norge og Sverige

  • I alt 107
  • Hel-/delejet 78
  • Forvaltet 29

Thon Hotels

Thon Hotels er en af Norges førende hotelkæder. Ved udgangen af 2022 havde kæden 89 hoteller. Derudover fem hoteller og to lejlighedshoteller i Belgien, et hotel i Holland, to hoteller i Sverige og et hotel i Danmark. Samlet antal værelser er 13.386. Thon Hotels er den dominerende aktør i storbyregionerne Oslo og Bergen og har hovedfokus på forretningsmarkedet.

Ud over Thon Hotels serveringstilbud indgår flere enkelte serveringssteder i Olav Thon Gruppen under navnen Restthon. Blandt disse er steder som Scotsman, Sir Winston, Gamle Major og Tostrup Uteservering i Oslo.

Øvrige virksomheder

Øvrige virksomheder står for en mindre del af Olav Thon Gruppens indtægter og resultat. Den største enhed er industrivirksomheden Unger Fabrikker i Fredrikstad.

Olav Thon Stiftelsen

Olav Thon Stiftelsen blev oprettet i december 2013 og fik ved etableringen overført samtlige aktier i Olav Thon Gruppen AS fra Olav Thon. Stiftelsens formål er at udøve et stabilt og langsigtet ejerskab i Olav Thon Gruppen og underliggende virksomheder. Derudover skal stiftelsen uddele midler til almennyttige formål.

Brug firmaaftale

Dette giver dig adgang til aftalepriser, der er tilgængelige.

Indtast venligst firmanavn.
Indtast venligst aftalenummer.