Om Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen er ejet af Olav Thon Stiftelsen, og arbejder hovedsagelig inden for ejendoms- og hotelvirksomhed.

Olav Thon Gruppen havde i 2016 driftsindtægter på ca. 10,2 milliarder NOK og beskæftigede ca. 3.243 medarbejdere. Gruppen består af det to divisioner Thon Eiendom og Thon Hotels.

Thon Eiendom

Thon Eiendom er markedsførende i Norge inden for ejendomme med 99 indkøbscentre og ca. 500 erhvervsejendomme. I ejendoms-divisionen indgår et børsnoterede selskab Olav Thon Eiendomsselskap ASA. Pr. 1. januar 2017 var lejeindtægtsniveauet 5,3 milliarder NOK. Handelsejendomme udgør den største post i ejendomsporteføljen med 67 %. Kontor 14 % og hotel 12 % og øvrige ejendomme udgør 7 %.

Geografisk fordeler ejendomsporteføljen sig med 50 % i Oslo-regionen, 20 % i øvrige storbyer i Norge, 16 % i øvrige byer i Norge og 14 % i udlandet.

Thon Eiendoms indkøbscenterportefølje består af:

Norge og Sverige

  • I alt 107
  • Hel-/delejet 78
  • Forvaltet 29

Thon Hotels

Thon Hotels er en af Norges førende hotelkæder. Ved indgangen til 2017 havde kæden 78 hoteller i Norge. Derudover kommer fem hoteller og to lejlighedshoteller i Belgien og et hotel i Holland. Samlet antal værelser er 11.610. Thon Hotels er den dominerende aktør i storbyregionerne Oslo og Bergen og har hovedfokus på forretningsmarkedet.

Ud over Thon Hotels serveringstilbud indgår flere enkelte serveringssteder i Olav Thon Gruppen under navnen Restthon. Blandt disse er steder som Scotsman, Sir Winston, Gamle Major og Tostrup Uteservering i Oslo.

Øvrige virksomheder

Øvrige virksomheder står for en mindre del af Olav Thon Gruppens indtægter og resultat. Den største enhed er industrivirksomheden Unger Fabrikker i Fredrikstad.

Olav Thon Stiftelsen

Olav Thon Stiftelsen blev oprettet i december 2013 og fik ved etableringen overført samtlige aktier i Olav Thon Gruppen AS fra Olav Thon. Stiftelsens formål er at udøve et stabilt og langsigtet ejerskab i Olav Thon Gruppen og underliggende virksomheder. Derudover skal stiftelsen uddele midler til almennyttige formål.