Har hjemmekontoret spist bedriftskulturen til frokost?

Synes du det har vært vanskelig å opprettholde den gode kulturen via mute-funksjonen i det ukentlige Teams-møtet? Vi i Thon Hotels har tatt en prat med Tone og Gina i Culture Intelligence om behovet for å gjenoppbygge kulturen som har endret seg det siste året.

Pandemi, hjemmekontor, teknologi som ikke virker og et team du ikke ser. Det siste året har vært krevende. Hjemmekontor gjør det vanskeligere å fange opp hvordan både ansatte og kollegaer har det, og hva de er opptatte av.

– Vi vet med sikkerhet at den kulturen teamet ditt hadde når det ble lockdown i mars, ikke er den kulturen dere har nå, sier Tone S. Ringstad, grunnleggeren av Culture Intelligence.

Mange arbeidstakere har blitt mer trygghetssøkende. Mange har et økt behov for følelse av tilhørighet. Flere bytter jobb, og mange nøkkelspillere forsvinner. Det blir viktig for både samfunnet, bedriftene og ansatte at disse utfordringene anerkjennes. Og det raskt.

– Mange bedrifter er i en posisjon hvor færre hender skal balansere nye og flere oppgaver. Det stilles derfor nye forventninger, og en friskmeldt bedriftskultur kan bli helt avgjørende fremover, understreker Jostein Brustad, salgsdirektør i Thon Hotels.

Kom i gang med kulturarbeidet – ikke stå i pysjbuksa når samfunnet åpner igjen.

Merknad 2020-05-264 1555453663713.jpg

Den eksisterende kulturen forvitrer, dag for dag

Hjemmekontor er mindre sosialt, og mange føler en lavere tilhørighet til selskapet. Dersom teamet mister de felles verdiene, vil mange gode initiativer kunne stoppe opp. Klarer vi å gjenoppbygge en enhetlig og god kultur vil veldig mye annet også falle på plass.

– Økt bruk av hjemmekontor reduserer den sosiale og faglige omgangen med kollegaer, noe som er viktig for å opprettholde en sunn psykisk helse og kvaliteten på arbeidet vi utfører, sier Gina Lium, Partner & CSO i Culture Intelligence.

Data viser at bedriftskulturen i mange selskaper er i ferd med å forvitre grunnet langvarige perioder fra hverandre. Digitale kollegaer har fått barn, nyansatte sitter isolert og jobbantrekket er morgenkåpe. Og alt skjedde på et blunk.

Bli med i dialogen og del dine erfaringer ved hjelp av #fokuspabedriftskultur.

Hva er egentlig en god kultur, og hvorfor blir det ekstra viktig fremover?

– Vi definerer kultur som summen av de verdiprioriteringene som finnes i de aktuelle teamene. Dersom man forstår verdiene som ligger i bunn, blir det lettere å forstå både seg selv og teamet sitt. Verdiene er nemlig det som styrer holdninger, perspektiver og handlinger, og det er derfor viktig å sørge for at disse passer til selskapets strategi, forklarer Gina.

Det haster å ta kulturarbeidet på alvor

For å komme sterkere tilbake etter perioden som har vært, må du være bevisst på kulturen din. Tone trekker frem tre ting kulturen din må inneholde for å lykkes med å komme tilbake etter en krise:

  1. Pålitelighet. Ha ledere som er til å stole på, er empatiske, åpne og tar ansvar.
  2. Teaminitiativ. En felles plan for å takle utfordringene, og forbedre gamle rutiner.
  3. Fremtidsfokus. Ha en felles visjon for hvordan den nye virkeligheten skal bli.

Kilde: “Leading Your team Past the Peak of a Crisis” av Rosabeth Moss Kanter v/ Harvard.

Merknad 2020-05-264 1555453667755435577774413.jpg

Mer enn 70% av bedrifter som skal endre til en mer dynamisk arbeidsmetode i bedriften, sier at endring av kultur er den største utfordringen. Det er faktisk dobbelt så vanskelig som mange av de andre punktene, ifølge en rapport fra McKinsey.

– Et eksempel er bedrifter som i løpet av pandemien ønsker å legge om til en mer innovativ strategi. De vil ha behov for mer risikovilje og nysgjerrighet blant sine ansatte. Det er ikke sikkert dette er verdier man har i teamet fra før, og det må derfor jobbes målbevisst med å skape en kultur for dette, forklarer Gina.

Veien til engasjerte ansatte i 2021

Mange har lagt en ny strategi for tiden fremover, og har et ønske om en “pangstart” på veksten idet smitten og tiltakene avtar. Her ligger det også en underliggende kulturbestilling til medarbeiderne som skal utføre strategien.

– Vi skal ut av gropa, og opp i fart igjen. Nå som tåken letter er det viktig å stå klar med lagdrakta på, understreker Gina.

Vi må anerkjenne arbeidsplassene og jobbfellesskapets betydning for produktivitet, kvalitet, arbeidsmiljø, psykisk helse, innovasjon og utvikling. Kultur er viktigere, og en større driver for samarbeid, innovasjon og måloppnåelse, enn mange tror.

Mange bedrifter har satt ting på pause, og kun jobbet for å holde driften flytende. Over en lengre periode kan dette virke demotiverende, dersom man ikke også setter av tid til å jobbe med kulturen.

– Det er alltid viktig å inkludere de ansatte i dialogen rundt verdier og kultur. Det bygger følelsen av å være på samme team, på vei i samme retning. Ikke minst gjør det jobben med å inspirere hverandre mye lettere, avslutter Gina.

Relaterte artikler

Aftalekode

Dette giver dig adgang til aftalepriser, der er tilgængelige.

Indtast venligst firmanavn.
Indtast venligst aftalenummer.