Bærekraft i Thon Hotels

Thon Hotels er en del av Olav Thon Gruppen sitt bærekraftsarbeid. Vi arbeider systematisk med bærekraft og samfunnsansvar innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og anti-korrupsjon.

Dette arbeidet er viktig for vår virksomhet da det bidrar til å skape verdier og gjør selskapet mer bærekraftig. Vi har interne handlingsplaner og mål som revideres årlig, for å bli et enda sterkere selskap innenfor bærekraft.

Vi har siden 2013 vært tilknyttet FNs Global Compact, som er et nettverk og et redskap for bedrifter som ønsker å jobbe aktivt med bærekraft.

Vi lager årlig en bærekraftsrapport i henhold til Global Reporting Initiatives (GRI) standard for bærekraftsrapportering. Du finner vår bærekraftsrapport på konsernets nettsider.

FN’s bærekraftsmål

Olav Thon Gruppen ønsker å bidra ved å minimere sin negative påvirkning, samt øke sin positive påvirkning, på FNs bærekraftsmål. Som en stor innkjøper, et konsern med mange kunder og ansatte, og som en hjørnesteinsbedrift og distriktsutvikler, kan Olav Thon Gruppen bidra i flere ledd.

Vi skal sørge for å kjøpe de råvarene som er best for miljøet og sosiale forhold. Vi skal redusere vårt forbruk i produksjon og drift. Vi skal påvirke våre leverandører, og tilrettelegge for at de tjenester vi tilbyr våre kunder er bærekraftige. Vi skal effektivisere vår daglige drift. Og vi skal være inkluderende og bidra til et mangfoldig næringsliv.

Dette er målene vi har utpekt:

Ikoner for å symoblisere anstendig arbeid og økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og samfunn og ansvarlig forbruk og produksjon.

Mangfold og inkludering

Vi arbeider kontinuerlig for å være en inkluderende arbeidsgiver og skape mangfoldige arbeidsplasser. Dette reflekteres i vår rekrutteringsprosess, men også ved samarbeid med ulike aktører som jobber for å skape inkluderende arbeidsplasser.

Thon Hotels er deltaker i Ringer i Vannet, et arbeids- og inkluderingsprosjekt i regi av NHO. Formålet med prosjektet er å få mennesker som har falt utenfor arbeid inn i NHO-bedrifter. I tillegg til dette har vi samarbeidsavtale med NAV Bjerke i Oslo. Formålet med disse samarbeidene er å tilby en arena for arbeidstrening, slik at vi kan bidra til økt innpass i det ordinære arbeidslivet.

Miljø og sertifisering

Thon Hotels Miljøfyrtårn-sertifiserer alle sine hoteller i Norge.

Thon Hotels er en av Norges største hotellkjeder og vi har et ansvar for å bidra til et bedre miljø. Vi har over 2 millioner gjestedøgn i løpet av et år og ved å legge til rette for miljøvennlig forbruk, redusere avfallsmengder og spare energi, gjør vi en betydelig miljøinnsats.

Thon Hotels har siden 2007 arbeidet systematisk med å sertifisere alle sine hoteller som Miljøfyrtårn. Siden 2015 har Thon Hotels vært sertifisert etter hovedkontor-modellen. Modellen sikrer forankring av miljøstyringssystemer der ansvaret naturlig hører hjemme, og avklarer hvilke prosesser og miljøkrav som oppfylles av hovedkontoret og hvilke miljøkrav som står igjen for lokal oppfølging i den enkelte underliggende enhet.

Miljøfyrtårn er en offentlig godkjent tredjeparts sertifisering. Denne sertifiseringen ser vi på som ”grunnmur” i vår videre miljøsatsing.

Når hotellene sertifiseres innebærer det mange konkrete miljøtiltak og måleparametre:

  • Avfallsreduksjon og miljøvennlig avfallshåndtering
  • Kjemikalieforbruk
  • Innkjøpsfokus på miljøvennlige produkter
  • Fokus på tiltak for bedre arbeidsmiljø
  • Økologisk mat (minimum 15 produkter)

Olav Thon Gruppen og Thon Hotels er også medlem av Grønt Punkt. Det vil si at vi tar ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.

Bærekraftig energi

Thon Hotels kjøper opprinnelsesgarantier for det elektriske forbruket på Thon Hotels sine egeneide hoteller i Norge. En opprinnelsesgaranti er en garanti for at det blir produsert like mye klimanøytral elektrisitet som man forbruker. Den elektriske energien som produseres på bakgrunn av avtalen produseres på norske vannkraftverk.

Matvett – en langsiktig avtale mot matsvinn 2030

Mål: systematisk arbeid for å forebygge og redusere matsvinn i tråd med FN’s bærekraftsmål og «Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn».

Thon Hotel samarbeider med Too Good To Go som et ledd i å kutte matsvinnet. Too Good To Go hjelper restauranter og øvrige matutsalg med å selge overskuddsmat.

Logoene til Grønt Punkt Norge, Miljøfyrtårn og Matvett

Vertragscode

Um sich anzumelden geben Sie bitte den Firmennamen und den Firmencode ein.

Bitte geben Sie den Namen des Unternehmens ein.
Bitte geben Sie Ihre Vertragsnummer ein.