Bæredygtighed i Thon Hotels

Thon Hotels er en del af Olav Thon Gruppens arbejde med bæredygtighed. Vi arbejder systematisk med bæredygtighed og samfundsansvar inden for områderne menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og anti-korruption.

Dette arbejde er vigtigt for vores virksomhed, da det bidrager til at skabe værdier og gør selskabet mere bæredygtigt. Vi har interne handlingsplaner og mål, der revideres årligt, om at blive et endnu stærkere selskab inden for bæredygtighed.

Siden 2013 har vi været tilknyttet FN's Global Compact, som er et netværk og et redskab til virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med bæredygtighed.

Vi udarbejder årligt en rapportn om bæredygtighed i henhold til Global Reporting Initiatives (GRI) standard for rapportering af bæredygtighed. Du kan finde vores rapport om bæredygtighed på koncernens hjemmeside.

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

Olav Thon Gruppen ønsker at bidrage ved at minimere vores negative påvirkning samt øge vores positive påvirkning på FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Som en stor indkøber, en koncern med mange kunder og ansatte, og som en hjørnestensvirksomhed og distriktudvikler kan Olav Thon Gruppen bidrage i flere led.

Vi kan sørge for at købe de råvarer, der bedst for miljøet og sociale forhold. Vi skal reducere vores forbrug i produktion og drift. Vi skal påvirke vores leverandører og sørge for, at den service, vi tilbyder vores kunder, er bæredygtig. Vi skal effektivisere vores daglige drift. Og vi skal være inkluderende og bidrage til et mangfoldigt erhvervsliv.

Det er de mål, vi har udpeget:

Ikoner for at symbolisere anstændigt arbejde og økonomisk vækst, innovation og infrastruktur, bæredygtige byer og samfund og ansvarligt forbrug og produktion.

Mangfoldighed og inklusion

Vi arbejder kontinuerligt for at være en inkluderende arbejdsgiver og skabe mangfoldige arbejdspladser. Dette afspejles i vores rekrutteringsproces, men også ved samarbejde med forskellige aktører, der arbejder for at skabe inkluderende arbejdspladser.

Thon Hotels deltager i Ringer i Vannet – et arbejds- og inklusionsprojekt i regi af NHO. Formålet med projektet er at få mennesker, der er faldet uden for arbejdsmarkedet, ind i NHO-virksomheder. Derudover har vi en samarbejdsaftale med NAV Bjerke i Oslo. Formålet med disse samarbejder er at tilbyde en arena for arbejdstræning, så vi kan bidrage til øget indpasning i det normale arbejdsliv.

Miljø og certificering

Thon Hotels Miljøfyrtårn-certificerer alle sine hoteller i Norge.

Thon Hotels er en af Norges største hotelkæder, og vi har et ansvar til at bidrage til et bedre miljø. Vi har over 2 millioner gæstedøgn i løbet af et år og ved at sørge for et miljøvenligt forbrug, reducere affaldsmængder og spare energi, gør vi en betydelig indsats for miljøet.

Thon Hotels har siden 2007 arbejdet systematisk med at certificere alle vores hoteller som Miljøfyrtårn. Siden 2015 har Thon Hotels været certificeret efter hovedkontor-modellen. Modellen sikrer forankring af miljøstyringssystemer, hvor ansvaret naturligt hører hjemme, og afklarer hvilke processer og miljøkrav, der opfyldes af hovedkontoret, og hvilke miljøkrav der mangler for lokal opfølgning i den enkelte underliggende enhed.

Miljøfyrtårn er en offentligt godkendt tredjeparts-certificering. Denne certificering betragter vi som en "grundsten" i vores videre miljøsatsning.

Når hoteller bliver certificeret, indebærer det mange konkrete miljøtiltag og måleparametre:

  • Affaldsreduktion og miljøvenlig affaldshåndtering
  • Kemikalieforbrug
  • Fokus på indkøb af miljøvenlige produkter
  • Fokus på tiltag for bedre arbejdsmiljø
  • Økologisk mad (minimum 15 produkter)

Olav Thon Gruppen og Thon Hotels er også medlem af Grønt Punkt. Det vil sige, at vi tager ansvar for alle emballagetyper gennem retursystemer godkendt af Miljødirektoratet.

Bæredygtig energi

Thon Hotels køber oprindelsesgarantier for el-forbruget på Thon Hotels egne hoteller i Norge. En oprindelsesgaranti er en garanti for, at der bliver produceret lige så meget klimaneutral elektricitet, som man forbruger. Den elektricitet, der produceres på baggrund af aftalen, produceres på norske vandkraftværker.

Matvett – en langsigtet aftale mod madspild 2030

Mål: systematisk arbejde for at forebygge og reducere madspild i tråd med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og "Brancheaftalen om reduktion af madspild".

Thon Hotels samarbejder med Too Good To Go som led i at reducere vores madspild. Too Good To Go hjælper restauranter og øvrige madudsalg med at sælge overskudsmad.

Logo for Grønt Punkt Norge, Miljøfyrtårn og Matvett

Aftalepris

Dette giver dig adgang til aftalepriser, der er tilgængelige.

Indtast venligst firmanavn.
Indtast venligst aftalenummer.