Hållbarhet på Thon Hotels

Thon Hotels är en del av Olav Thon-koncernens hållbarhetsarbete. Vi arbetar systematiskt med hållbarhet och samhällsansvar inom ramen för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Detta arbete är viktigt för vår verksamhet då det bidrar till att skapa värde och göra företaget mer hållbart. Vi har interna handlingsplaner och mål som revideras årligen för att vi ska kunna bli ett ännu starkare företag när det gäller hållbarhet.

Sedan 2013 är vi anslutna till FN:s Global Compact, som är ett nätverk och verktyg för företag som vill arbeta aktivt med hållbarhet.

Vi upprättar en årlig hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiatives (GRI) standard för hållbarhetsredovisning. Du hittar vår hållbarhetsredovisning på koncernens webbplats.

FN:s hållbarhetsmål

Olav Thon-koncernen vill bidra genom att minimera sin negativa påverkan, samt öka sin positiva påverkan, på FN:s hållbarhetsmål. Som stor inköpare, koncern med många kunder och anställda, och som viktigt företag och stadsdelsutvecklare kan Olav Thon-koncernen bidra i flera led.

Vi ska köpa de råvaror som är bäst för miljön och sociala förhållanden. Vi ska minska vår förbrukning i produktion och drift. Vi ska påverka våra leverantörer och göra vårt yttersta för att de tjänster vi erbjuder våra kunder är hållbara. Vi ska effektivisera vår dagliga drift. Dessutom ska vi vara inkluderande och bidra till ett mångfascetterat näringsliv.

Vi har ställt upp följande mål:

Ikoner för att symbolisera schyssta arbetsförhållanden och ekonomisk tillväxt, innovation och infrastruktur, hållbara städer och samhällen samt ansvarsfull konsumtion och produktion.

Mångfald och inkludering

Vi arbetar oavbrutet för att vara en inkluderande arbetsgivare och skapa arbetsplatser som präglas av mångfald. Detta återspeglas i vår rekryteringsprocess, men också i samarbetet med olika aktörer som aktivt arbetar med att skapa inkluderande arbetsplatser.

Thon Hotels deltar i Ringer i Vannet, ett arbets- och inkluderingsprojekt i NHO:s regi. Syftet med projektet är att få in personer som hamnat i arbetslöshet i NHO-företag. Utöver detta har vi ett samarbetsavtal med NAV Bjerke i Oslo. Syftet med dessa samarbeten är att erbjuda en arena för arbetsträning, så att vi kan bidra till ökad tillbakagång till det vanliga arbetslivet.

Miljö och certifieringar

Thon Hotels Miljøfyrtårn-certifierar alla sina hotell i Norge.

Thon Hotels är en av Norges största hotellkedjor och vi har ett ansvar att bidra till en bättre miljö. Vi har över 2 miljoner gästnätter per år och genom att möjliggöra miljövänlig konsumtion, minska svinnet och spara energi gör vi en betydande insats för miljön.

Sedan 2007 har Thon Hotels arbetat systematiskt med att Miljøfyrtårn-certifiera alla sina hotell. Sedan 2015 är Thon Hotels certifierade enligt huvudkontorsmodellen. Modellen säkerställer förankringen av miljöledningssystem där ansvaret naturligt hör hemma, och tydliggör vilka processer och miljökrav som uppfylls av huvudkontoret och vilka miljökrav som finns kvar för lokal uppföljning i den enskilda underliggande enheten.

Norska Miljøfyrtårnet är en offentligt godkänd tredjepartscertifiering. Vi ser denna certifiering som en "grundpelare" i vårt fortsatta miljöarbete.

När hotellen är certifierade innebär det många specifika miljöåtgärder och mätparametrar:

  • Avfallsminskning och miljövänlig avfallshantering
  • Kemikalieanvändning
  • Inköpsfokus på miljövänliga produkter
  • Fokus på åtgärder för bättre arbetsmiljö
  • Ekologisk mat (minst 15 produkter)

Olav Thon-koncernen och Thon Hotels är dessutom medlem i Grønt Punkt. Det innebär att vi tar ansvar för alla typer av förpackningar genom retursystem som är godkända av norska miljöverket.

Hållbar energi

Thon Hotels köper ursprungsgarantier för elförbrukningen på Thon Hotels egna hotell i Norge. En ursprungsgaranti är en garanti för att det produceras lika mycket klimatneutral el som man förbrukar. Den elektriska energi som produceras enligt avtalet produceras vid norska vattenkraftverk.

Matvett – ett långsiktigt avtal mot matsvinn 2030

Mål: systematiskt arbete för att förebygga och minska matsvinn i linje med FN:s hållbarhetsmål och "Branschavtalet om minskat matsvinn".

Thon Hotel samarbetar med Too Good To Go som ett led i att minska matsvinnet. Too Good To Go hjälper restauranger och andra matställen att sälja överskottsmat.

Logotyperna för Grønt Punkt Norge, Miljøfyrtårn och Matvett

Avtalspris

Detta ger dig tillgång till avtalspriser där sådana är tillgängliga.

Vänligen ange företagsnamn.
Vänligen ange avtalsnummer.