Konferens, möte eller annat arrangemang?

Våra moderna lokaler i Norge, Bryssel och Rotterdam kan inhysa arrangemang i regi av både företag och privatpersoner. Våra konferensvärdar är redo att bistå och tar hand om allt från planering till genomförande.