Ga rechtstreeks naar inhoud

Thon Hotels

Geschillen

  • Bij eventuele geschillen over de regels van Thon DISCOVERY geldt de Noorse wetgeving.
  • Geschillen worden beslecht door de Noorse rechtbank.