Privacyverklaring THON+

In de privacyverklaring vindt u informatie over de verzamelde persoonsgegevens, waarom deze worden verzameld, waarvoor de persoonsgegevens gebruikt worden, welke wettelijke grondslag dit heeft en welke rechten u heeft als lid van THON+.

Het doel van het THON+-loyaliteitsprogramma is om leden voordelen en bonuspunten te kunnen toekennen bij onze Thon Hotels en onze partners.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Bij de aanmelding voor THON+ worden de volgende persoonsgegevens geregistreerd: naam, geboortedatum, volledige adres, datum van aanmelding, land, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens stelt u zelf ter beschikking. THON+ zal hierna een lidmaatschapsnummer toewijzen, dat gekoppeld is aan het lidmaatschapsprofiel. Andere gegevens kunnen door leden van THON+ vrijwillig worden geregistreerd op de Mijn-pagina of in de app.

Om de registratie en berekening van overnachtingen en bonuspunten te kunnen uitvoeren zal THON+ bovengenoemde persoonsgegevens registreren, naast de verblijfsgegevens (incl. hotelnaam, datum van overnachting, dagprijs, prijscode, locatie van boeking, doel van overnachting, eventuele voorkeuren die verbonden zijn aan het verblijf, enz.). Deze informatie hoort bij het lidmaatschapsprofiel en is noodzakelijk om bonuspunten en kwalificerende nachten te berekenen en toe te kennen.

Indien noodzakelijk zal THON+ ook persoonsgegevens uit andere bronnen, zoals bijvoorbeeld contactinformatie uit het Bevolkingsregister en gegevens van onze partners in het voordeelprogramma, raadplegen en registreren.

We verwijzen ook naar ons cookiebeleid met betrekking tot het gebruik van onze website.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Het belangrijkste doel dat THON+ heeft met het verzamelen, registreren en beheren van persoonsgegevens is om het lidmaatschap van THON+ zo goed mogelijk te beheren, administreren, uitvoeren en opvolgen. In dit verband worden uw persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruikt om:

  • Bonuspunten en overnachtingen te registreren
  • Uw gegevens conform de geldende lidmaatschapsvoorwaarden en -voordelen te administreren
  • Te communiceren over uw verblijf en uw lidmaatschapsvoordelen
  • Service te verlenen in het kader van het lidmaatschap
  • Te analyseren en te ontwikkelen
  • Voor sales- en marketingdoeleinden

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens bewaren wij zo lang als dit noodzakelijk is om de doelen of de ons wettelijke opgelegde beheerplicht te kunnen uitvoeren. Persoonsgegevens die in het kader van THON+ worden beheerd, worden gewist bij opzeggen van het lidmaatschap, met uitzondering van de persoonsgegevens die verplicht zijn om te bewaren in het kader van de Noorse boekhoudkundige wetgeving (Bokføringsloven). Deze informatie wordt vijf jaar bewaard, conform wetgeving. Informatie omtrent voorkeuren/interesses kan op ieder gewenst moment worden veranderd op de Mijn-pagina.

Gebruik van gegevensverwerkers

Wij zijn gegevensverwerkingsovereenkomsten aangegaan met alle bedrijven die persoonsgegevens namens ons beheren. Onze gegevensverwerkers kunnen uw persoonsgegevens niet op een andere wijze beheren dan op die manier die met ons overeengekomen is en beschreven is in deze privacyverklaring. Voor THON+ worden gegevensverwerkers gebruikt om enkele noodzakelijke IT-systemen te kunnen gebruiken en voor ondersteuning bij consultancy en technische problemen. De gegevens waar THON+ gebruik van maakt, worden bewaard binnen de EU.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan partners van THON+ en alleen als dit noodzakelijk is in het kader van het uitvoeren van het lidmaatschap, zoals bij het berekenen van uw bonuspunten of het uitvoeren van uw boekingen. Het overzicht van de partners van THON+ vindt u hier.

Communicatie en uw akkoord

Als lid van THON+ ontvangt u e-mails, post, pushberichten en sms'jes met informatie die relevant is voor de administratie van uw lidmaatschap. Dit doen wij om ons deel van het lidmaatschap goed uit te kunnen voeren.

Zoals de meeste andere bedrijven hebben wij belang bij een goede marketing van onze diensten. Thon Hotels gebruikt de gegevens ook om op andere digitale kanalen, zoals Facebook en Google, onze marketingactiviteiten uit te voeren.

Wanneer u akkoord geeft om marketinguitingen van ons te ontvangen, sturen wij u relevante informatie en aanbiedingen via e-mail, sms, post en pushberichten. Daarnaast kunt u zelf uw ledenprofiel met interessegebieden en voorkeuren, gebonden aan uw hotelervaring, aanpassen. Deze informatie hoort bij het ledenprofiel en wordt gebruikt om relevante aanbiedingen die voor u als lid van toepassing zijn, op maat aan te bieden.

Wilt u geen marketinguitingen meer ontvangen, dan kunt u uw akkoord eenvoudig intrekken op uw Mijn-pagina, de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief gebruiken of contact opnemen met ons Service Centre op telefoonnummer of via .

Verantwoordelijke partij

De Olav Thon Gruppen AS is verantwoordelijk voor THON+. Voor meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens en uw rechten, kunt u onze Privacyverklaring lezen.

Overeenkomstcode

Voor de aanmelding vul alstublieft de bedrijfsnaam en de bedrijfscode in.

Voer de bedrijfsnaam in.
Voer het afspraaknummer in.