Sekretesspolicy THON+

I sekretesspolicyn hittar du information om vilka personuppgifter som samlas in, varför de samlas in, vad de används till, vilken rättslig grund som föreligger och vilka rättigheter du har som medlem i THON+.

Syftet med lojalitetsprogrammet THON+ är att kunna erbjuda medlemsförmåner och bonuspoäng på våra Thon-hotell och hos våra samarbetspartners

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vid anmälan till THON+ registreras följande personuppgifter: namn, födelsedatum, fullständig adress, registreringsdatum, land, kön, e-postadress och telefonnummer. Personuppgifterna tillhandahålls av dig. THON+ tilldelar därefter ett specifikt medlemsnummer som är kopplat till medlemsprofilen. Övrig information kan medlemmar i THON+ frivilligt registrera på "Min sida" eller i vår app.

För registrering och beräkning av övernattningar och bonuspoäng kommer THON+ att registrera ovanstående personuppgifter utöver hotellövernattningar (inkl. hotellnamn, vistelsedatum, dygnspris, priskod, var boendet är bokat, syftet med vistelsen, eventuella önskemål som är knutna till vistelsen, etc.). Denna information ingår i medlemsprofilen och är nödvändig för beräkning och tilldelning av bonuspoäng och bonusgrundande nätter.

Vid behov kommer THON+ även att kunna samla in och registrera personuppgifter från andra källor, såsom kontaktuppgifter från Folkbokföringen och information från våra samarbetspartners i förmånsprogrammet.

Vi hänvisar även till vår cookiepolicy när det gäller användningen av vår webbplats.

I vilket syfte använder vi dina personuppgifter?

Huvudsyftet med insamling, registrering och behandling av personuppgifter inom ramen för THON+ är att hantera, administrera, leverera och följa upp medlemskapet i THON+ på bästa möjliga sätt. Det innebär att dina personuppgifter kan komma att användas till följande i sammanhanget:

  • Registrering av bonus och boende
  • Hantering av dina data i enlighet med gällande medlemsvillkor och förmåner
  • Anpassa kommunikationen efter dina vistelser och medlemsförmåner
  • Tillhandahålla tjänster inom ramen för medlemskapet
  • Analys och utveckling
  • Försäljning/marknadsföring

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen eller de skyldigheter vi har enligt lag. Personuppgifter som behandlas i samband med Thon+ kommer att raderas vid avregistrering, med undantag för personuppgifter som anses vara lagringspliktigt bokföringsmaterial enligt bokföringslagen. Sådan information kommer att lagras i fem år för att uppfylla den lagstadgade lagringsskyldigheten. Information om preferenser/intressen kan när som helst ändras via "Min sida".

Användning av databehandlare

Vi ingår databehandlingsavtal med alla företag som behandlar personuppgifter för vår räkning. Våra databehandlare kan inte behandla dina personuppgifter på något annat sätt än vad som överenskommits med oss ​​och beskrivs i denna integritetspolicy. För THON+ räkning används databehandlare för drift av några av de nödvändiga IT-systemen, samt för konsultation och teknisk support. De data som är knutna till THON+ lagras inom EU/EES.

Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar endast personuppgifter till THON+ samarbetspartners när det är nödvändigt för att uppfylla avtalet, t.ex. för att beräkna bonuspoäng eller uppfylla dina önskemål. Översikt över samarbetspartners till THON+ hittar du här.

Kommunikation och samtycke

Som medlem i THON+ kommer du att få e-post, post, pushnotiser och sms med information som är relevant för att hantera ditt medlemskap. Informationen skickas ut för att vi ska kunna uppfylla vår del av medlemsavtalet.

Liksom de flesta andra företag har vi ett intresse av att marknadsföra våra tjänster. Thon Hotels använder även informationen för marknadsföring i andra digitala kanaler, såsom på Facebook och Google.

Om du samtycker till att ta emot marknadsföring från oss kommer vi att skicka dig relevant information och erbjudanden via e-post, SMS, post och pushnotiser. Dessutom kan du uppdatera din medlemsprofil med intressen och önskemål knutna till hotellvistelsen. Denna information ingår i medlemsprofilen och används för att skräddarsy relevanta erbjudanden till dig som medlem.

Om du inte önskar få marknadsföring kan du enkelt återkalla ditt samtycke på "Min sida", använda avregistreringslänken längst ner i nyhetsbrevet eller kontakta vårt Servicecenter på telefon eller .

Personuppgiftsansvarig

Olav Thon Gruppen AS ansvarar för behandlingen av personuppgifter inom ramen för THON+. För ytterligare information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter hänvisar vi till vår Sekretesspolicy.

Avtalspris

Detta ger dig tillgång till avtalspriser där sådana är tillgängliga.

Vänligen ange företagsnamn.
Vänligen ange avtalsnummer.