Lidmaatschapsvoorwaarden THON+

 1. Algemene lidmaatschapsvoorwaarden
 2. Communicatie
 3. Bonuspunten
 4. Lidmaatschapsniveau en kwalificerende periode
 5. Lidmaatschapsvoordelen
 6. Overdracht van lidmaatschap
 7. Toepasselijk recht

1. Algemene lidmaatschapsvoorwaarden

1.1 De algemene lidmaatschapsvoorwaarden gelden vanaf 16 november 2021 voor alle leden en ze vervangen vanaf deze datum alle voorgaande voorwaarden.

1.2 THON+ wordt aangeboden door Thon Hotels AS, ondernemingsnummer 987753579. De lidmaatschapsvoorwaarden vormen een overeenkomst tussen het lid en Thon Hotels AS.

1.3 U dient minimaal 18 jaar oud te zijn om lid te kunnen worden van THON+.

1.4 Het lidmaatschap is persoonlijk en kan alleen door de houder van het lidmaatschap gebruikt worden. Bedrijven of andere juridische entiteiten kunnen geen lid worden van THON+. Enkel op individuele basis kan een lidmaatschap worden afgesloten. Het lidmaatschap van THON+ is gratis.

1.5 Het ledenprogramma is opgezet als een elektronische service. Als lid heeft u toegang tot uw ledeninformatie, waaronder een uniek lidmaatschapsnummer, uw puntensaldo, een overzicht van uw transacties en een volledig profiel op uw Mijn-pagina. U kunt inloggen op uw Mijn-pagina met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord op thonhotels.nl of in de app. Als lid bent u er zelf verantwoordelijk voor dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot uw gegevens met behulp van uw lidmaatschapsnummer en/of uw wachtwoord. Het klantcontactcentrum van Thon Hotels dient zo snel mogelijk verwittigd te worden, wanneer onbevoegden toegang hebben gekregen tot uw lidmaatschapsgegevens of wanneer uw contactgegevens zijn veranderd.

1.6 Als lid bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u uw lidmaatschapsnummer doorgeeft bij het boeken van uw verblijf, het inchecken of het uitchecken bij onze hotels en die van onze partners, en zodoende uw bonuspunten registreert en voordelen ontvangt.

1.7 Bij misbruik van het lidmaatschap, de bonuspunten of de voordelen, behoudt THON+ zich het recht voor om leden te verwijderen uit het loyaliteitsprogramma, opgespaarde bonuspunten te schrappen en het lidmaatschap op te zeggen. Dergelijk misbruik kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, het vertonen van overlastgevend of respectloos gedrag tegenover hotelmedewerkers of medewerkers van partners, het vertonen van crimineel gedrag dat algemeen beschouwd wordt als amoreel of onethisch of gedrag dat in strijd is met onderhavige lidmaatschapsvoorwaarden.

1.8 Als lid bent u er zelf verantwoordelijk voor dat uw werkgever wordt verwittigd en dat diens eventueel benodigde akkoord is verkregen voor het verdienen en inzetten van THON+-bonuspunten voor overnachtingen die samenhangen met het werk van het lid. Over het algemeen adviseert THON+ dat het lid zich van het akkoord van de werkgever heeft verzekerd voordat het lid bonuspunten verdient of hiervan gebruikmaakt. THON+ kan onder geen enkel beding verantwoordelijk worden gehouden, wanneer leden hun werkgever niet verwittigen en/of hun werkgevers akkoord niet hebben verkregen.

1.9 Privéopname van THON+-bonuspunten die zijn gespaard in het kader van betaalde werkzaamheden worden gezien als belastbaar inkomen en dient daarom te worden opgegeven aan FOD Financiën. THON+ kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de belastingen of belastingplicht waaraan het lid moet voldoen.

1.10 Thon Hotels AS behoudt zich het recht voor om de geldende voorwaarden, voordelen en partners te veranderen, evenals het stopzetten van het THON+-ledenprogramma. Mocht er sprake zijn van veranderingen of stopzetting, dan wordt dit tijdig kenbaar gemaakt via een van de informatiekanalen van THON+, zoals bijvoorbeeld via e-mail, post of sms, of het wordt gepubliceerd op de websites van thonhotels.no. Thon+ zal uitvoeren wat er in redelijkheid verwacht mag worden omtrent het informeren van zijn leden, maar Thon+ kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gehouden als dit niet gebeurt.

2. Communicatie

2.1 THON+ en zijn partners maken gebruik van de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om deze overeenkomst met het lid omtrent het lidmaatschap te kunnen naleven. De persoonsgegevens zullen ook worden gebruikt om noodzakelijke informatie over het lidmaatschap naar THON+ te verzenden. Voor meer informatie over het beheer van persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, aanpassen en verwijderen, verwijzen we naar onze Privacyverklaring. THON+ adviseert zijn leden om regelmatig de Privacyverklaring door te nemen, zodat u als lid op de hoogte bent waarom Thon Hotels persoonsgegevens beheert in het kader van het aangaan van een lidmaatschap.

2.2 Bij het aangaan van het THON+-lidmaatschap zal Thon Hotels het lid voorzien van informatie die relevant is in dit verband. Het lid kan daarna aangeven er al of niet prijs op te stellen om marketinguitingen van Thon Hotels te ontvangen en relevante informatie en aanbiedingen via e-mail, sms, post en pushberichten te ontvangen.

2.3 Het akkoord van het lid om marketinguitingen te ontvangen is op vrijwillige basis en kan op ieder gewenst moment gedeeltelijk of geheel worden ingetrokken bij Thon Hotels. Het akkoord kan enkel worden beheerd via de eigen afmeldlink onderaan de nieuwsbrief, op de Mijn-pagina of via het Servicecenter, bereikbaar op telefoonnummer of via .

3. Bonuspunten

Verdienen en geldigheid

3.1 Leden van THON+ verdienen bonuspunten bij overnachtingen bij Thon Hotels. Het recht van verdienen van punten is geldig vanaf de datum van aanmelding.

3.2 Enkel leden van THON+ kunnen bonuspunten verdienen. Deze kunnen enkel per eigen overnachting worden verdiend. Dit houdt in dat er voor 1 kamer en 1 persoon verdiend wordt, wanneer slechts één persoon per benutte kamer de punten verdient. Wanneer er betaald wordt voor het verblijf van anderen worden er geen punten verdiend. De punten worden echter verdiend per verblijf, onafhankelijk van wie ervoor betaalt.

3.3 Alle standaard prijzen en standaard zakelijke prijzen (in geval van bedrijven en organisaties) geven recht op het verdienen van bonuspunten. Uitzonderingen hierop worden in punt 3.4 benoemd.

3.4 Er worden geen bonuspunten verdiend in geval van dagverblijven (in- en uitchecken gebeurt op dezelfde dag), kosteloze overnachtingen, bonusovernachtingen, overnachtingen die via derde partijen zijn geboekt (zoals bijv. via hotels.com, expedia.com, booking.com, Coop Hotellkupp, enz.), touroperators, overnachtingen in het kader van langdurige verblijven, crew, Thonsport-prijzen, projectprijzen, sponsorprijzen of andere speciale afspraken. Als kwalificatie voor een upgrade van het lidmaatschapsniveau zijn dergelijke overnachtingen ook niet van toepassing.

3.5 De verdiende bonuspunten kennen een geldigheidsduur van 3 jaar (36 maanden) en verlopen op de laatste dag van de maand van het derde jaar nadat ze verdiend zijn. Hierna vervallen de bonuspunten en kunnen ze derhalve niet meer benut worden.

3.6 De verdiende bonuspunten zijn persoonlijk en kunnen niet bijgeschreven worden op het bonuspuntensaldo van andere leden.

3.7 Leden van THON+ hebben de mogelijkheid om per nacht 500 SAS EuroBonus-punten te verdienen. Het lid kan bij het inchecken kiezen tussen THON+- en SAS EuroBonus-punten. THON+-punten kunnen naderhand niet worden omgewisseld voor SAS EuroBonus-punten (en vice versa).

3.8 Specifieke prijscodes leveren een gereduceerd aantal THON+-bonuspunten op. Deze prijscodes sluiten SAS EuroBonus-punten uit.

3.9 Het verdienen van bonuspunten in het kader van specifieke marketingcampagnes is aan de voorwaarden van de betreffende campagne gebonden. Deze voorwaarden worden altijd vastgesteld door Thon Hotels.

3.10 Bonuspunten worden niet uitgereikt wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de geboekte overnachting. Dit geldt ook voor vooruitbetaalde boekingen.

3.11 Registratie van punten naderhand is enkel mogelijk op basis van geldige documentatie zoals de hotelrekening, de factuur of het creditcardafschrift. Een bevestiging van het geboekte verblijf geldt niet als geldige documentatie. Registratie naderhand is mogelijk tot uiterlijk 6 maanden nadat het verblijf heeft plaatsgevonden. Voor registratie naderhand dient contact opgenomen te worden met het hotel, via het formulier op de website, of met het Servicecenter op telefoonnummer of via .

3.12 Bij het opzeggen van het lidmaatschap van THON+ worden alle bonuspunten verwijderd. Bonuspunten kunnen niet worden overgedragen of worden gegeven aan een ander lid.

3.13 THON+ behoudt zich het recht voor om foutief opgevoerde bonuspunten zonder waarschuwing binnen zes maanden te verwijderen.

Gebruik en opname van bonuspunten

3.14 Om bonuspunten in te zetten, dient er een geldig lidmaatschap van THON+ te zijn en dienen er voldoende geldige bonuspunten aanwezig te zijn. Bij opname worden als eerste de oudste bonuspunten benut. Het aantal bonuspunten wordt bij de boeking direct van het saldo van het betreffende lid afgetrokken.

3.15 Om een overnachting met bonuspunten te betalen of bonuspunten op te nemen in het kader van een ander doel, dient de gehele reissom gedekt te zijn door de bonuspunten. Het is niet mogelijk de reissom gedeeltelijk te voldoen met bonuspunten. Het is ook niet mogelijk om bonuspunten in contanten uit te laten betalen. Het is niet mogelijk voor twee of meerdere leden om hun bonuspuntensaldi te combineren of om de saldi aan een ander lid over te dragen, om op die wijze te voldoen aan de gehele reissom.

3.16 Het boeken van een overnachting op basis van bonuspunten kan worden gedaan op onze websites of in de app. De boeking kan ook gedaan worden via het Servicecenter, telefonisch op , of via e-mail aan , of direct via het hotel waar u wilt verblijven. Bij de boeking dient aangegeven te worden dat het een boeking op basis van bonuspunten betreft. Zogenaamde walk-in-boekingen kunnen niet met bonuspunten betaald worden.

3.17 Geboekte overnachtingen op basis van bonuspunten kunnen worden gewijzigd of geannuleerd conform de annuleringsvoorwaarden van het betreffende hotel. Als er geen gebruik wordt gemaakt van het verblijf, zal Thon Hotels het verschuldigde aantal bonuspunten van het saldo aftrekken.

3.18 Een overnachting op basis van bonuspunten kan plaatsvinden nadat de punten zijn verlopen, maar dient te zijn geboekt voordat de punten zijn verlopen. Bij annulering binnen de standaard periode kunnen de benutte bonuspunten worden teruggestort, met uitzondering van reeds verlopen bonuspunten.

3.19 Voor overnachtingen op basis van bonuspunten is er per hotel per nacht een specifiek aantal kamers gereserveerd. Het is mogelijk dat dit vacante kamers in andere prijscategorieën zijn, wanneer het specifieke aantal kamers die gericht zijn op overnachtingen op basis van bonuspunten zijn volgeboekt.

3.20 Overnachtingen op basis van bonuspunten kunnen worden gebruikt door het gezin van het lid of diens vrienden, zonder dat het lid hier zelf gebruik van maakt. Het lid dient wel de overnachtingen geboekt te hebben via de Ledenservice.

3.21 Informatie omtrent het lidmaatschap wordt enkel aan het lid gegeven door het Servicecenter, telefonisch via , of door in te loggen op de Mijn-pagina.

4. Lidmaatschapsniveau en kwalificerende periode

4.1 THON+ kent drie lidmaatschapsniveaus: Gold, Platinum en Black. De berekening van de lidmaatschapsniveaus is afhankelijk van het aantal meetellende nachten, die zijn opgespaard gedurende de kwalificerende periode. Het aantal meetellende nachten die worden opgespaard gedurende de betreffende kwalificerende periode, bepaalt of het lid op diens huidige niveau blijft of dat het niveau wordt aangepast.

4.2 Een kwalificerende periode is dynamisch en komt neer op twaalf maanden, gerekend vanaf de eerste maand dat het lid werd geregistreerd/aangemeld.

4.3 Een meetellende nacht staat gelijk aan één overnachting bij Thon Hotels die bonuspunten oplevert, zoals beschreven in artikel 3.3.

4.4 Kwalificatie en lidmaatschapsniveaus zijn conform onderstaande voorwaarden: Bij niveau Gold heeft het lid 0-9 meetellende overnachtingen binnen één kwalificerende periode. Een upgrade naar niveau Platinum volgt, wanneer er 10-29 meetellende overnachtingen in één kwalificerende periode zijn genoten. Een upgrade naar niveau Black volgt, wanneer er 30 overnachtingen of meer in één kwalificerende periode zijn genoten.

4.5 In een kwalificerende periode heeft het lid de mogelijkheid om zich te kwalificeren voor het Platinum- of Black-niveau. Voor het Gold-niveau gelden geen kwalificerende vereisten. Bij het bereiken van een hoger niveau, downgraden in niveau of het opnieuw kwalificeren voor een hoger lidmaatschapsniveau, wordt de kwalificerende periode verlengd met 12 maanden. Met andere woorden, als er een verandering optreedt in het lidmaatschap, zal er een nieuwe kwalificerende periode van twaalf maanden aanvangen. Wanneer een kwalificerende periode is afgesloten, wordt de berekening van meetellende nachten stopgezet. Dit is niet van toepassing op reeds verdiende bonuspunten of andere voordelen die opgenomen kunnen worden.

4.6 Een upgrade naar een hoger lidmaatschapsniveau is doorlopend mogelijk, zolang de minimumvereisten maar bereikt worden, zoals beschreven in artikel 4.4.

4.7 Een downgrade of een vernieuwing van het lidmaatschapsniveau is doorlopend mogelijk per maand en gaat in op de eerste maand nadat de kwalificerende periode is afgesloten.

4.8 In geval van een downgrade van het lidmaatschapsniveau kan het lid niet meer dan één niveau per keer naar beneden gaan, dit nadat de kwalificerende periode is afgesloten.

5. Lidmaatschapsvoordelen

5.1 Aan ieder lidmaatschapsniveau zijn verschillende voordelen verbonden: Gold, Platinum en Black. Hoe hoger het niveau, hoe meer voordelen het lid geniet.

5.2 De lidmaatschapsvoordelen die in verband met een hotelverblijf van toepassing zijn, zijn conform het lidmaatschapsniveau dat op moment van inchecken van toepassing is voor het lid.

5.3 Bekijk alle actuele lidmaatschapsvoordelen.

Opname en speciale periodes.

5.4 In geval van het lidmaatschapsvoordeel "Kamergarantie voor 24/48 uur op de bestemming" hebben wij de hotels per bestemming gegroepeerd. Bekijk welke hotels onder welke bestemming zijn gecategoriseerd.

5.5 Gedurende specifieke periodes is er een gelimiteerd aantal kamers beschikbaar tegen ledenprijs. Het is daarom in die betreffende periode niet mogelijk om gebruik te maken van een kamergarantie in de hotels in die periode. Bekijk hier het overzicht van drukke periodes.

5.6 THON+ is van toepassing op alle Thon Hotels, behalve de volgende:

 • Thon Partner Hotel Sorø
 • Thon Partner Hotel Selbusjøen
 • Thon Partner Hotel Dockyard
 •  Hotel Kungsträdgården

5.7 Het verdienen van bonuspunten is van toepassing op alle hotels, behalve de volgende:

 • Thon Hotel Sorø
 • Thon Partner Hotel Selbusjøen
 • Thon Partner Hotel Dockyard
 • Hotel Kungsträdgården

6. Overdracht van lidmaatschap

6.1 THON+ behoudt zich het recht voor om uw lidmaatschap van THON+ aan een ander bedrijf, dat het ledenprogramma voort zal zetten, over te dragen.

7. Toepasselijk recht

7.1 Het kan voorkomen dat er lokale verschillen zijn tussen de lidmaatschapsvoorwaarden. Dit is afhankelijk van wet- en regelgeving in het betreffende land.

7.2 De voorwaarden worden gereguleerd en dienen te worden geïnterpreteerd in het licht van het Noorse recht, met uitzondering van door wet- en regelgeving afgedwongen afwijkingen, aangezien deze afhankelijk zijn van wet- en regelgeving in het betreffende land. Bij eventuele geschillen omtrent de voorwaarden van THON+ geldt Noors recht. Geschillen worden behandeld door Noorse rechtbanken.

Overeenkomstcode

Voor de aanmelding vul alstublieft de bedrijfsnaam en de bedrijfscode in.

Voer de bedrijfsnaam in.
Voer het afspraaknummer in.