Medlemsvilkår THON+

 1. Generelle medlemsvilkår
 2. Medlemskommunikation
 3. Bonuspoint
 4. Medlemsniveau og optjeningsperiode
 5. Medlemsfordele
 6. Overdragelse af din aftale om medlemskab
 7. Lovvalg

1. Generelle medlemsvilkår

1.1 Medlemsvilkårene gælder for alle medlemmer fra og med 16. november 2021 og erstatter fra samme tidspunkt alle tidligere gældende vilkår.

1.2 THON+ tilbydes af Thon Hotels AS, virk.nr. 987753579. Medlemsvilkårene udgør en aftale mellem medlemmet og Thon Hotels AS.

1.3 Du skal være fyldt 18 år for at blive medlem af THON+

1.4 Medlemskabet er personligt og kan kun benyttes af indehaveren af medlemskabet. Selskaber eller andre juridiske enheder kan ikke blive medlem af THON+. Der kan kun registreres en person pr. medlemskab. Medlemskab af THON+ er gratis.

1.5 Medlemsprogrammet er opbygget som en elektronisk baseret tjeneste. Medlemmerne har adgang til sine medlemsoplysninger, herunder et unikt medlemsnummer, pointsaldo, transaktionsoversigt og komplet medlemsprofil via Min side. Medlemmet logger sig ind på Min side ved hjælp af sit unikke brugernavn og adgangskode på thonhotels.no eller i appen. Det er medlemmets ansvar at sikre sig, at uvedkommende ikke får adgang til medlemskabet med medlemsnummer og/eller adgangskode. Thon Hotels Kundecenter skal straks kontaktes, hvis uvedkommende får adgang til medlemskabet, eller hvis kontaktoplysningerne ændres.

1.6 Medlemmet er selv ansvarlig for at opgive sit medlemsnummer ved booking af ophold, samt ved ind- og udtjekning på hotellerne og hos vores partnere for at få registreret bonuspoint og opnå fordele.

1.7 Ved misbrug af medlemskabet, bonuspoint eller fordele forbeholder THON+ sig retten til at ekskludere medlemmer fra loyalitetsprogrammet, slette optjente bonuspoint og opsige medlemskabet. Sådan misbrug kan, men er ikke begrænset til, bestå i chikanerende eller respektløs adfærd over for hoteller, ansatte eller partnere, kriminelle handlinger, som generelt anses for umoralske eller uetiske eller i strid med disse medlemsvilkår.

1.8 Det er medlemmets ansvar at oplyse sin arbejdsgiver og eventuelt indhente dennes samtykke for optjening og brug af THON+ bonuspoint for overnatninger i arbejdssammenhæng. THON+ anbefaler generelt, at medlemmet indhenter arbejdsgivers samtykke for optjening og brug af point. THON+ kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig, hvis medlemmer ikke informerer og/eller ikke indhenter samtykke fra arbejdsgiver.

1.9 Privat indløsning af THON+ bonuspoint, som er optjent i arbejdssammenhæng, beregnes som skattepligtig indkomst og skal derfor opgives til skattemyndighederne. THON+ fraskriver sig ethvert ansvar for skatter eller skattepligt, som påhviler medlemmet.

1.10 Thon Hotels AS forbeholder sig retten til at ændre gældende betingelser og fordele samt udskifte samarbejdspartnere og afvikle fordelsprogrammet THON+. Ved ændringer eller afvikling vil der blive givet rimelig varsel herom via en af informationskanalerne i THON+, som f.eks. via e-mail, alm. post, sms eller offentliggørelse på thonhotels.nos hjemmeside. THON+ vil gøre det, som med rimelighed kan forventes for at underrette i god tid, men kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig, hvis det ikke sker.

2. Medlemskommunikation

2.1 THON+ behandler de personoplysninger, som er nødvendige, for at de og tilknyttede partnere kan opfylde aftalen med medlemmet om ydelse af medlemsskabet. Kontaktoplysninger bliver også benyttet til at sende nødvendige oplysninger om medlemsskabet af THON+. For nærmere information om behandling af personoplysninger, herunder ret til indsigt, berigtigelse og sletning, henviser vi til vores Privatlivspolitik. THON+ anbefaler, at medlemmerne regelmæssigt gennemlæser Privatlivspolitikken, så de ved, hvordan og hvorfor Thon Hotels behandler personoplysninger i forbindelse med oprettelse af medlemskab.

2.2 Ved tilmelding til THON+ modtager medlemmet information fra Thon Hotels, som er relevant for deres medlemskab. Medlemmet kan desuden vælge at give samtykke til at modtage markedsføringsmateriale fra Thon Hotels og dermed modtage relevant information og tilbud via e-mail, sms, alm. post og Push.

2.3 Medlemmernes samtykke til markedsføring er frivillig, og de kan tilbagetrække hele eller dele af deres samtykke og dermed til enhver tid tage forbehold herfor over for Thon Hotels. Samtykke kan nemt administreres via eget afmeldingslink nederst i nyhedsbrevene, på "Min side", eller Thon Hotels Kundecenter på telefon eller .

3. Bonuspoint

Optjening og gyldighed

3.1 Medlemmer af THON+ optjener bonuspoint i forbindelse med overnatning på Thon Hotels. Retten til optjening af point gælder fra tilmeldingsdatoen.

3.2 Det er kun medlemmer af THON+, som kan optjene bonuspoint. Der optjenes kun bonuspoint for egen overnatning, dvs. for 1 værelse og 1 person, idet det kun er én person pr. benyttet værelse, som optjener point. Ved betaling for andres ophold optjenes ikke point. Point optjenes derimod uafhængigt af, hvem som betaler for opholdet.

3.3 Alle normalpriser og aftalte priser (for virksomheder og organisationer) giver ret til optjening af bonuspoint. Undtagelser fremgår af pkt. 3.4.

3.4 Der gives derimod ikke bonuspoint ved dagsophold (hvor ind- og udtjekning sker samme dag), gratisnætter, bonusovernatninger, overnatninger booket via tredjepartskanaler (som f.eks. hotels.com, expedia.com, booking.com, Coop Hotellkupp osv.), turoperatører, overnatninger i forbindelse med langtidsleje, crew, Thonsport-priser, projektpriser, sponsorpriser eller andre specialaftaler. Disse overnatninger kvalificerer heller ikke til opgradering af medlemsniveau.

3.5 Optjente bonuspoint har en gyldighed på 3 år (36 måneder), og udløber sidste dag i optjeningsmåneden i det 3. år. Herefter forfalder bonuspointene og vil ikke kunne benyttes.

3.6 Optjente bonuspoint er personlige og kan ikke lægges sammen med andre medlemmers bonuspoint.

3.7 Medlemmer af THON+ har mulighed for at optjene 500 SAS EuroBonus-point pr. nat. Medlemmet kan vælge mellem THON+ og SAS EuroBonus-point ved indtjekning. THON+ point kan ikke konverteres til SAS EuroBonus (eller omvendt) herefter. Ved valg af SAS EuroBonus-point optjenes ingen kvalificerende nætter for THON+ medlemskabet.

3.8 Enkelte priskoder giver færre THON+ bonuspoint. Disse priskoder giver ikke bonuspoint i SAS EuroBonus.

3.9 Ved markedskampagner, som giver ekstra bonuspoint, gælder særlige regler for optjening af bonuspoint. Disse fastsættes af Thon Hotels i hvert enkelt tilfælde.

3.10 Der optjenes ikke point, hvis man ikke møder op til booket overnatning eller for resterende nætter, hvis man tjekker ud før tid. Dette gælder også allerede betalte reservationer.

3.11 Efterregistrering af point kan kun ske ved fremvisning af gyldig dokumentation såsom hotelregning, faktura eller kreditkortbetaling. Bekræftelse på booket ophold er ikke gyldig dokumentation. Dette skal ske senest 6 måneder efter, opholdet fandt sted. Kontakt hotellet, via formular på hjemmesiden, eller Thon Hotels Kundecenter på telefon eller , for efterregistrering af point.

3.12 Ved udmelding af THON+ bliver alle bonuspoint slettet. Bonuspoint kan ikke overdrages eller overføres til et andet medlem.

3.13 THON+ forbeholder sig retten til at slette bonuspoint, der er tilskrevet ved en fejl, inden seks måneder, uden varsel.

Brug og indløsning af bonuspoint

3.14 Indløsning af bonuspoint forudsætter gyldigt medlemsskab af THON+ og tilstrækkeligt antal gyldige bonuspoint. Ved indløsning benyttes de ældste point først. Antallet af bonuspoint fratrækkes medlemmets saldo umiddelbart ved booking.

3.15 For indløsning af bonuspoint til overnatning eller anden indløsning skal bonuspointene dække hele prisen og kan ikke kombineres med andre betalingsmåder som delbetaling for værelser. Bonuspoint kan heller ikke ombyttes til kontanter. To eller flere medlemmer kan ikke lægge sine point sammen eller overføre point til andres medlemsskab for på den måde at opfylde grænsen for indløsning af point.

3.16 Booking af bonusophold skal ske via vores hjemmeside eller appen. Booking kan også ske via Thon Hotels Kundecenter på telefon eller , eller direkte på det hotel, hvor du ønsker at bo. Ved booking skal det oplyses, at det vedrører bonusovernatning. Walk-in-bookinger kan ikke betales med point.

3.17 Bookede bonusophold kan ændres eller afbestilles i henhold til hotellets afbestillingsregler. Ved udeblivelse trækker Thon Hotels point for det bookede ophold.

3.18 En bonusovernatning kan finde sted, efter pointene er udløbet, men skal være booket, før pointene forfalder. For afbestilling inden for den normale frist kan man få tilbageført de benyttede bonuspoint, forudsat pointene ikke er forfaldt.

3.19 Et bestemt antal værelser pr. hotel er forbeholdt betaling med bonuspoint. Der kan være ledige værelser i andre priskategorier, selv om værelser forbeholdt betaling med bonuspoint er fuldt booket.

3.20 Bonusovernatninger kan benyttes af medlemmets familie og venner, uden at medlemmet selv overnatter, såfremt medlemmet selv booker overnatningen via Medlemsservice.

3.21 Oplysninger om medlemskabet videregives kun til medlemmet personligt via Thon Hotels Kundesenter på telefon , eller ved at logge ind på "Min side".

4. Medlemsniveau og optjeningsperiode

4.1 THON+ består af tre medlemsniveauer: Gold, Platinum og Black. Beregningen af medlemsniveau er baseret på antallet af kvalificerende nætter, som medlemmet har optjent i løbet af sin optjeningsperiode. Antal kvalificerende nætter, som optjenes i løbet af indeværende optjeningsperiode, afgør, om medlemmet forbliver på sit niveau, eller om niveauet ændres.

4.2 Optjeningsperioden foregår løbende og svarer til 12 måneder regnet fra den første måned, hvor medlemmet blev registreret/indmeldt.

4.3 En kvalificerende nat er lig med én overnatning på Thon Hotels, der kvalificerer til THON+ bonuspoint som beskrevet i pkt. 3.3.

4.4 Optjening og medlemsniveauer beregnes efter følgende bestemmelser: Man opnår Gold-niveau ved 0-9 kvalificerende nætter i én optjeningsperiode. Platinum-niveau opnås ved 10-29 kvalificerende nætter i én optjeningsperiode. Black-niveau opnås ved 30 kvalificerende nætter eller mere i én optjeningsperiode.

4.5 I en optjeningsperiode har medlemmet mulighed for at kvalificere sig til Platinum- og Black-niveau. For Gold-niveau gælder ingen optjeningsbestemmelser. Ved opnåelse, nedgradering eller genoptjening af et højere medlemsniveau, fornyes optjeningsperioden med yderligere 12 måneder. Med andre ord begynder en ny 12-måneders optjeningsperiode ved ændring i medlemskabet. Beregningen af kvalificerende nætter nulstilles, når en optjeningsperiode er slut. Dette berører ikke optjente bonuspoint eller andre fordele, der kan indløses.

4.6 Opgradering til et højere medlemsniveau sker fortløbende, når medlemmer opfylder minimumskravene, som beskrevet oven for i pkt. 4.4.

4.7 Nedgradering og fornyelse af medlemsniveau sker løbende hver måned og træder i kraft den første måned efter optjeningsperioden er slut.

4.8 Ved nedgradering af medlemsniveau bliver medlemmet kun nedgraderet ét medlemsniveau ad gangen, efter endt optjeningsperiode.

5. Medlemsfordele

5.1 De enkelte medlemsniveauer har forskellige medlemsfordele tilknyttet: Gold, Platinum og Black. Jo højere medlemsniveau, desto flere fordele opnår medlemmet.

5.2 Medlemsfordele, som ydes i forbindelse med et hotelophold, tilbydes på det niveau, som medlemmet har på indtjekningstidspunktet.

5.3 Se alle nuværende medlemsfordele.

Undtagelser og særlige perioder.

5.4 For medlemsfordelen garanteret værelse på destination i 24/48 timer har vi opdelt hoteller efter samme destination. Se, hvilke hoteller som er kategoriseret under hver destination.

5.5 I særlige perioder vil der være et begrænset antal værelser til rådighed til medlemspris, og det vil ikke være muligt at få garanteret værelset på hotellerne på destinationen i den periode, hvor dette gælder. Se oversigt over særlig travle perioder her.

5.6 THON+ gælder for alle Thon Hoteller undtagen følgende:

 • Thon Partner Hotel Sorø
 • Thon Partner Hotel Selbusjøen
 • Thon Partner Hotel Dockyard
 • Hotel Kungsträdgården

5.7 Optjening af bonuspoint gælder alle hoteller undtagen følgende:

 • Thon Hotel Sorø
 • Thon Partner Hotel Selbusjøen
 • Thon Partner Hotel Dockyard
 •  Hotel Kungsträdgården

6. Overdragelse af din aftale om medlemskab

6.1 THON+ har ret til at overdrage din aftale om medlemsskab af THON+ til et andet selskab, som skal drive medlemsklubben videre.

7. Lovvalg

7.1 Lokale afvigelser i medlemsbetingelserne kan forekomme, afhængig af lovgivningen i det enkelte land.

7.2 Betingelserne reguleres af og skal fortolkes i henhold til norsk lovgivning, medmindre lovbestemte afvigelser følger af lovgivningen i andre lande. I tilfælde af eventuelle tvister om reglerne i THON+, finder norsk lovgivning anvendelse. Tvister afgøres ved de norske domstole.

Aftalepris

Dette giver dig adgang til aftalepriser, der er tilgængelige.

Indtast venligst firmanavn.
Indtast venligst aftalenummer.