Norska fotbollsförbundet (Norges Fotballforbund)

Norska fotbollsförbundet (Norges Fotballforbund (NFF)) och Thon Hotels ingick 2007 ett långsiktigt samarbete. Thon Hotels vill bidra till norsk idrott och norsk fotboll eftersom vi ser att vi har många gemensamma värderingar. Vi vill stödja en idrott som gynnar alla samhällsgrupper och åldersgrupper.