Så här kopplar du en avtalskod till ditt medlemskap i THON+

Jag använder

Följ stegen i guiden

1. Profil

Gå till Profil och vidare till Avtalskoder.

2. Avtalskoder

Här väljer du Lägg till avtalskod för att lägga in din avtalskod.

3. Lägg till avtalskod

Skriv in företagsnamn och avtalskod och klicka sedan på Spara.

4. Avtalskod tillagd

Du har nu lagt till din avtalskod och kan använda den när du söker vistelse hos oss.

Avtalskod

Detta ger dig tillgång till avtalspriser där sådana är tillgängliga.

Vänligen ange företagsnamn.
Vänligen ange avtalsnummer.