Garanteret værelse på 48 timer

Vi garanterer dig et ledigt værelse på destinationen i 48 timer.

Hotelværelse Thon Hotel Arendal

Destinationen Oslo inkluderer i denne sammenhæng vores hoteller i Asker, Sandvika, Ski, Gardermoen, Lillestrøm og Lørenskog. Se oversigt over destinationer.

Gælder ikke i event perioder.
Gælder kun for fleksibel pris.
Gælder alene for medlemmet.
De 48 timer regnes tilbage fra kl. 16 den dag, hvor du skal bo på hotellet.

Aftalepris

Dette giver dig adgang til aftalepriser, der er tilgængelige.

Indtast venligst firmanavn.
Indtast venligst aftalenummer.