Garanterad rum inom 48 timmar

Vi garanterar dig ett ledigt rum på destinationen inom 48 timmar

Hotellrum Thon Hotel Arendal

*Destination Oslo inkluderar i detta sammanhang våra hotell i Asker, Sandvika, Ski, Gardermoen, Lillestrøm och Lørenskog. Se översikt över destinationer.

Gäller ej under evenemangsperioder.
Gäller endast för flexibelt pris.
Gäller endast för medlemmen själv.
48 timmar räknas bakåt i tiden från kl. 16:00 den dag du ska bo på hotellet.

Avtalspris

Detta ger dig tillgång till avtalspriser där sådana är tillgängliga.

Vänligen ange företagsnamn.
Vänligen ange avtalsnummer.