Voorwaarden

Voorwaarden voor Visma-overeenkomst van Thon Hotels.

De partijen in de overeenkomst

1.1

De overeenkomst wordt namens Visma Innkjøpssamarbeid gesloten tussen Thon Hotels, hierna te noemen Leverancier, en de Klant. Met de Klant wordt bedoeld moedermaatschappij en dochterondernemingen met een eigendomsaandeel van minstens 50%. Met de Leverancier wordt bedoeld de te allen tijde deelnemende hotels in Thon Hotels.

1.2

De Klant moet gebruikmaken van de Leverancier als voorkeursleverancier van hoteldiensten.

1.3

Een samenvatting van de voordelen van de overeenkomst en de verplichtingen van de partijen vindt u in deze overeenkomst.

De aard van de overeenkomst

2.1

Deze overeenkomst omvat kortingen op zowel overnachtingen als cursussen en conferenties.

2.1.1

Overnachting: de overeenkomst heeft een dynamische prijsstructuur, wat betekent dat de prijs varieert op basis van vraag, weekdag en moment van boeken. In dit contract vormt de te allen tijde geldende normale prijs voor een overnachting het uitgangspunt voor de overeengekomen gereduceerde prijs. De prijs is vastgesteld voor één persoon per nacht in een standaard kamertype met ontbijt inbegrepen.

2.1.2

Cursus en conferentie: de overeenkomst heeft een dynamische prijsstructuur, wat betekent dat de prijs varieert op basis van vraag, weekdag en moment van boeken. In dit contract vormt de te allen tijde geldende normale prijs voor cursus- en conferentiepakketten het uitgangspunt voor de gereduceerde pakketprijs. De kortingen gelden voor dagpakketten en volpensionpakketten bij alle hotels die deze aanbieden.

Prijs- en betalingsvoorwaarden

3.1

Visma Innkjøpssamarbeid heeft concurrerende prijzen uitonderhandeld op basis van een verwacht volume van maximaal 500 overnachtingen per Klant in de hotels van de Leverancier.

3.2

Voor overnachting in de hotels van de Leverancier in Noorwegen geldt de overeengekomen prijs voor één persoon per kamer per nacht. Ontbijt is bij de prijs inbegrepen.

3.3

3.3.1

De overeengekomen prijzen voor een overnachting gelden voor individuele reizigers. De Leverancier maakt gebruik van een dynamische prijsstelling voor zijn hotels. Deze is gebaseerd op markt, vraag en moment van reserveren en kan dagelijks veranderen. Voor Visma wordt er 10 - 16 % korting op de normale prijsniveaus van de Leverancier gegeven.

Het staat de Klant vrij om een prijstype te reserveren dat op dat moment beschikbaar is. Denk eraan dat er speciale voorwaarden kunnen gelden bij het reserveren van andere prijstypes dan de overeengekomen prijs.

3.3.2

Cursus en conferentie - de voor cursussen en conferenties overeengekomen prijzen gelden voor alle hotels van de Leverancier die dag- en volpensionpakketten aanbieden. Deze korting wordt uitsluitend verleend aan groepen van meer dan 10 personen. Voor Visma-klanten wordt 10% korting verleend op de normale prijsniveaus van de Leverancier voor dag- en volpensionpakketten (DP KK 1-9 en HP KK 1-9). De klant krijgt daarmee een korting van 10% op de verkoopprijs van de dag voor pakketten.

3.4

Om de kortingen te verkrijgen die aan overnachting via de Visma-overeenkomst zijn gekoppeld, moeten de boekingen plaatsvinden via het portal van Visma, www.fordelbedrift.no, of via thonhotels.no.

Om de voordelen te genieten die aan de cursus- en conferentiekorting van de Visma-overeenkomst zijn gekoppeld, moet de aanvraag naar het adres worden gestuurd of gericht zijn aan de accountmanager waarmee u binnen Thon Hotels contact hebt gehad. U kunt voor boekingen ook contact opnemen met het Thon Hotels Servicecentrum op . Ons toegewijde cursus- en conferentieteam zal u dan snel een concreet kortingsaanbod doen.

3.5

De Leverancier accepteert de meest gebruikte betaalkaarten en creditcards. De kamer moet rechtstreeks aan het hotel worden betaald en de gast is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn rekening.

3.6

Wanneer overheidsheffingen, die buiten de controle van de Leverancier om worden vastgesteld, worden gewijzigd, zullen de prijzen die in deze overeenkomst worden genoemd, dienovereenkomstig worden bijgesteld. De Leverancier behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen en zal dit op 1 januari van elk jaar doen.

3.7

De prijzen in deze overeenkomst zijn inclusief btw.

3.8

De prijzen van overnachtingen of van cursussen en conferenties geven geen recht op commissie. Wanneer een reisbureau of PCO betrokken is bij de cursus- of conferentieaanvraag, geldt de korting van 10% niet.

Registratie en boeken

4.1

Bij uw registratie als Visma-klant van Thon Hotels ontvangt u een welkomstbrief met informatie over het boeken van overnachtingen en van cursussen en conferenties. 

Informatie

5.1

De Klant verplicht zich om binnen zijn eigen bedrijf informatie te geven over de overeenkomst en over de voordelen en voorwaarden daarvan alsook om in het reisbeleid van het bedrijf naar de overeenkomst te verwijzen. De toegewezen klantcode moet worden gebruikt bij het boeken van overnachtingen en van een cursus en conferentie.

Boeken/reserveren en bonusprogramma

6.1

Boeken en annuleren van overnachtingen kan plaatsvinden via het portal van Visma, www.fordelbedrift.no en thonhotels.no. Bij boeken via andere kanalen dan de hier genoemde, kunt u niet profiteren van de voordelen van de overeenkomst. Een cursus en een conferentie boekt u via of .

6.2

De Leverancier biedt de medewerkers van de Klant deelname aan het loyaliteitsprogramma THON+ aan. Meer informatie over THON+.

6.3

De beschikbaarheid van een kamer kan door de Leverancier niet eerder worden gegarandeerd dan 15.00 uur op de dag van aankomst. Indien aankomst na 16.00 uur niet is afgesproken en deze niet is gegarandeerd, heeft het hotel het recht de boeking te annuleren. Een kamer kan worden geannuleerd tot 16.00 uur op de dag van aankomst. De persoon die de boeking heeft gedaan, is financieel verantwoordelijk voor gegarandeerde, niet-benutte kamers (no show). Uitchecken op de dag van vertrek moet plaatsvinden vóór 12.00 uur, tenzij anderszins is overeengekomen. Als de Klant zich niet aan deze uitchecktijd houdt, dan kan hem een extra nacht in rekening worden gebracht.

6.4

Voor cursussen en conferenties gelden eigen annuleringstermijnen en deze voorwaarden staan in elk conferentiecontract dat tussen Leverancier en Klant wordt gesloten.

Vertrouwelijkheid

7.1

Alle informatie die in verband met deze overeenkomst namens Visma Innkjøpssamarbeid door de Leverancier aan de Klant wordt verstrekt, blijft eigendom van de Leverancier. Zonder toestemming van de Leverancier mag dergelijke informatie niet door de Klant worden doorgegeven voor doeleinden anders dan de naleving van de voorwaarden van deze overeenkomst.

Opzeggen van de overeenkomst

8.1

Deze overeenkomst kan met onmiddellijke ingang door beide partijen worden opgezegd indien:

  • een partij zijn betalingen opschort, een verzoek tot schuldsanering indient, in liquidatie gaat of failliet wordt verklaard.
  • een partij op wezenlijke punten contractbreuk heeft gepleegd

8.2

Gedurende de looptijd van de overeenkomst heeft de overeenkomst een wederzijdse opzegtermijn van 3 maanden. Een eventuele opzegging van de overeenkomst moet schriftelijk plaatsvinden.

8.3

Indien de Klant zijn lidmaatschap van Visma Innkjøpssamarbeid opzegt, verplicht de Klant zich om de Leverancier hiervan op de hoogte te stellen. De overeenkomst is dan niet langer van kracht.

8.4

Onvoorziene gebeurtenissen (Force Majeure) buiten de controle van Thon Hotels of de hotels om (stakingen, lock-outs, brand, ontbrekende leveringen, enz.) geven beide partijen het recht om de overeenkomst zonder vergoedingsverplichting op te zeggen.

De duur van de overeenkomst

9.1

Deze overeenkomst loopt vanaf het moment van sluiten en zolang u Klant bent via Visma Innkjøpssamarbeid.

De overeenkomst treedt in werking zodra deze voorwaarden zijn goedgekeurd en vanaf het moment dat de Leverancier deze goedkeuring heeft ontvangen.

Overeenkomstcode

Voor de aanmelding vul alstublieft de bedrijfsnaam en de bedrijfscode in.

Voer de bedrijfsnaam in.
Voer het afspraaknummer in.